SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Senāko, tagad aizmirsto rotaļu dziesmas.
Katalogs > ... > Ziemas svētki. > Senāko, tagad aizmirsto rotaļu dziesmas.
Rezultāti: 91 - 100 no 168
33588-4
Stādiju roziti
Plāniņa vidû.
Uzauga rozei
Deviņi zari,
Uz katra zara
Deviņi ziedi.
Sajāja tautiņas
Ziediņus raut.
33588-3
Stādiiju liepiņu
Klētiņas vidû,
Izauga liepiņa
Klētiņas vidû,
Izkāra ziediņua
Caur pažobeli.
Sajāja tautiņas
Ziediņu raut.
Rauj, rauj, tautieti,
Atdošas būs:
Būs tava māsiņa
Mana brāļa rokâ.
33588-2
Izauga liepina
Caur klētes jumtu,
Nokāra ziedinus
Saulites pusê.
Es pati zīlite
Dziedadama
No viena zarina
Uz otru lēcu,
Uz trešo lēkdama
Ieraugu tautas:
Deviņi ratini,
Simts kumelinu.
Sajāja tautas
Ziedinus lauzt,
Nelaužat, tautinas,
Tie dārgi ziedini,
Viens pats ziedinis
Dālderi maksà;
Ta pate liepina
Simts dālderišus.
33588-5
Uzauga liepiņa
Bāliņa klētî,
Izkāra ziediņus
Caur klētes jumtu.
Atjāja tautietis
Tur puškotiesi,
Div' ziedu mēļu,
Treš' maranatu.
Rauj, rauj, tautieti,
Nedošu velti:
Viens pats ziedinis
Dālderi maksà,
Liepiņa pate
Trīs simti dālderu.
33588-0
Izauga liepiņa
Caur klētes jumtu,
Izkāra ziediņus
Saulites pusê.
Atjāja tautietis
Ziediņu rauti.
Rauj, rauj, tautieti,
Nerausi velti:
Viens pats ziediņš
Dālderi maksà,
Ta pate liepiņa
Simts dālderišu.
33588-1
Izauga liepiņa
Caur klētes jumtu,
Atgājis netiklis,
Nolauza zaru.
33589-0
Izauga liepiņa
Caur klētes jumtu,
Sakāra ziediņus
Saulites pusê.
Atnākuši sveši ļaudis,
Norāvuši liepas ziedus.
Ko nāciet, sveši ļaudis,
Mūs'pusêi ziedu raut,
Vaj jūs' pašu pusitêi
Tādi ziedi neziedeja?
33590-0
Iznīka tautiņas
Kà rīta salna,
Palika māsiņa
Bez arajiņa.
33591-0
Kal, kal, kalvit,
Vara kamaniņas,
Aizveda māsiņu
Akmiņu zemê.
Ko ēda māsiņa
Akmiņu zemê?
Sīko zvirgzdiņu
Putriņu vārija,
Bērziņu pupuru
Maiziti cepa.
redz nu, māsiņ,
Ko es tev saciju,
Kam augi tik daila
Pie bāleliņa:
Ik dienas balts kreklis,
Peleki lindraki,
Rakstitas zeķites,
Kurpites kājâ.
33592-1
Kam ta meitiņa
Dzeltanìm matìm?
Šķiltera, stārasta,
Vagara meitiņa.
Steidzies, puisit,
Ta būs tava.
-Man tāda puisiša
Vis nevajaga,
Man pašai stallî
Bērs kumeliņš,
To jūdzu, to baucu,
To dancinaju.
Tam bēru auziņas
Pasijadama.-
Taisiju tiltiņu
No rožu lapàm.
Tur brauca kungi,
Tur kara vīri,
Tur mani bāliņi
Māršiņas veda,
Tur manu pūriņu
Pāri vedìs.
«678910111213141516»
Rezultāti: 91 - 100 no 168
meklēt Dainu skapī