SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Par māju lopiem un meža zvēriem: āzīti, avenu, briedi, buku, ezi, govi, kaķi, ķēvi un kumeliņu, kuņu, lāci, lapsu, peli, zaķi, sesku, vāveri, vilku, cauni, cūku.
Katalogs > ... > Par māju lopiem un meža zvēriem: āzīti, avenu, briedi, buku, ezi, govi, kaķi, ķēvi un kumeliņu, kuņu, lāci, lapsu, peli, zaķi, sesku, vāveri, vilku, cauni, cūku.
Rezultāti: 81 - 90 no 434
2253-0
Kaķits skaņi gavileja,
Kaņipês tupedams:
Ne vienâ dieniņâ
Tādi meži saauguši.
2254-0
Kaķis tup pelnôs, pātaga rokâ,
Sūt mazus bērniņus skaidiņas lasìt.
Inciti mīļo, kur mēs iesim
Plikiem stilbiem, basàm kājàm.
2255-1
Kaķits vilnu plucinaja,
Cimdu, zeķu gribedams.
Plucin', kaķi, neplucin',
Tev cimdiņu neadìs.
2255-0
Kaķitis vilniņu plucinaja,
Cimdiņu, zeķišu gribedams.
2256-0
Kaķits vilnu plucinaja,
Aizkrāsnê tupedams;
Kaķišam piecas meitas,
Piecu sagšu vajadzeja.
2256-1
Kaķe vilnu pužinaja,
Aizkrāsnê tupedama,
Vīram svārkus taisidama,
Bērniņiem kabzeķites.
2257-2
Šam naudiņa, tam naudiņa,
Kaķišam daudz naudiņas,
Kaķišam daudz naudiņas,
Tas nopirka jumpraviņu.
2257-0
Kaķišam daudz naudiņas,
Tas nopirka jumpraviņu.
Jumpraviņa malti gāja,
Pats sēdeja aizkrāsnê.
2257-1
Seskam bija daudz naudiņas,
Tas nopirka līgaviņu.
Pats sēdeja mūriņâ,
Līgaviņa malti gāja.
2258-2
Visi kalni miglu meta
Ar kaķiša asaràm;
Kà kaķits neraudaja,
Kaķam bērni nomiruši.
«56789101112131415»
Rezultāti: 81 - 90 no 434
meklēt Dainu skapī