SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Pūrs, mantība. (Pa lielākai daļai kāzu dziesmas.)
Katalogs > ... > Bāriņi, sērdieņi. > Pūrs, mantība. (Pa lielākai daļai kāzu dziesmas.)
Rezultāti: 71 - 80 no 191
4887-0
Grieziet ceļu, grieziet ceļu,
Bārenites Laime brauc:
Simtiem dzina govis, vēršus,
Simtiem bērus kumeliņus.
4888-1
Guli, guli, bāreniti,
Kas tev' daiļu darinàs?
Es guleju, mātes meita,
Man' māmiņa darinàs.
4888-2
Ko tu guli, bārenite,
Kas pūriņu tev darija?
Lai es guļu, mātes meita,
Man darija māmuliņa.
4888-0
Guli, guli, bārenite,
Kas pūriņu darinàs?
Lai guleja mātes meita,
Tai māmiņa darinaja.
4889-0
Guli, guli, mātes meita,
Tev pūriņš piedarits;
Kas darìs bārenei,
Kad es pate nedarišu?
4890-6
Sirmi zirgi, jauni puiši,
Tie man daiļi vizinaja.
Ik gabalu paveduši,
Vaicà zelta, sudrabiņa.
Vaj jūs traki, vaicadami,
Kur es jemšu, kas man dos?
Kur es jemšu, kas man dos,
Ne man tēva, ne māmiņas?
Tēvs, māmiņa apakš zemes,
Bāleliņš aiz ūdeņa.
4890-0
Jauni puiši, sirmi zirgi,
Veda mani vizinàt.
Ne gabala nepaveda,
Vaicà zeltu, sudrabiņu.
Kas man deva, kur es ņēmu
Bārenite sudrabiņu?
Tēvs, māmiņa zem zemites,
Bāleliņi aiz ūdeņa.
4890-3
Visi staļļi sirmu zirgu,
Pilli vadži iemauktiņu.
Sirmi zirgi, sveši ļaudis
Iejem mani kamanâs.
Paveduši gabaliņu,
Vaicà sīka sudrabiņa.
Kur es jēmu, kas man deva?
Ne man tēva, ne māmiņas.
Man brāliši arajiņi,
Ne sudraba kalejiņi;
Es māsiņa darbeniece,
Ne sudraba valkataja.
4890-1
Ai, lielaja Vācu muiža,
Žēl man bija tev atstāt:
Sirmi zirgi, daiļi puiši,
Tie man viegli vizinaja.
Ik gabalu paveduši,
Vaicà zelta, sdrabiņa.
Vaj būs traki vaicadami,
Kur es ņēmu, kas man deve?
Tēvs, māmiņa apakš zemes,
Aiz ūdeņa bāleliņi,
Aiz ūdeņa bāleliņi,
Baltas jostas nesadami.
4890-14
Tautas dēli, mīledami,
Man' ik dienas vizinaja.
Ik gabalu paveduši,
Vaicaj' zelta, sudrabiņa.
Ko jūs, muļķi, vaicajat,
Kur es ņēmu, kas man deva?
Ne man tēva, ne māmiņas,
Ne īstaja bāleliņa.
Tēvs, māmiņa apakš zemes,
Aiz ūdeņa bāleliņš.
«4567891011121314»
Rezultāti: 71 - 80 no 191
meklēt Dainu skapī