SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Padoms un piekodināšana brūtei, kā dzīvot tautās.
Katalogs > ... > Izdevas un brūtes vešana. > Padoms un piekodināšana brūtei, kā dzīvot tautās.
Rezultāti: 21 - 30 no 65
17734-1
Ej, māsiņa, tautiņâs,
Dzīvo gudri, àzgājuse:
Neliecies izmākuse,
Ne visai nemākuse;
Celies agri, staigà klusi,
Lai gul tautu māmulite;
Ja tautàm salmu jumti,
Necel augstu uguntiņu.
17734-3
Tà dzievaji tu, māsiņa,
Kà atradi dzievajam,
Nešķieties nemākot,
Nešķieties izmākot.
17734-2
Ej, māsiņ, tautiņês,
Dzīvè guder, aizgājus',
Nesliekes nemācit',
Ne varen izmācit',
Celies agr', staigà viegl',
Lai gul tav' vīra māt'.
17735-2
Uguntiņa, atslēdziņa,
Tie bij cieti glabajami:
Laima rausta atslēdziņu,
Bērni kaisa uguntiņu.
17735-1
Māte cieti piesacija,
Tautiņâs vadidama:
Uguntiņa, atslēdziņa,
Tie bij cieti glabajami;
Bērni ņēma uguntiņu,
Kalpi zaga atslēdziņu.
17735-0
Ej, māsiņa, tautiņâs,
Dzīvo gudri, aizgājuse:
Uguntiņš, atslēdziņa,
Abi cieti glabajami.
17736-0
Ej, māsiņa, tautiņâs,
Dzīvo gudri aizgājuse:
Celies agri, staigà lēni,
Lai gul tava vīra māte.
17736-1
Dzīvo gudri, man' māsiņa,
Tautiņâs aizgājuse:
Celies agri, staigà lēni,
Lai gul tava vīra māte.
17736-2
Es tev lūdzu, man' māsiņ,
Dzīvo labi tautiņâs,
Celies agri, staigà lēni,
Lai gul tava vīra māte,
Lai gul tava vīra māte
Sagšâ kājas ietinuse;
Lai nenāca valodiņa
Man jaunai māsiņai.
17737-0
Ej, māsina, tautinâs,
Dzievà koši aizgājuse,
Dari godu tai māsai,
Kas palika brālišôs.
«1234567»
Rezultāti: 21 - 30 no 65
meklēt Dainu skapī