SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Atsaka, atder, šķirās. - Atstātā brūtgana, resp. brūtes, gaudas.
Katalogs > ... > Precības vēlākos laikos līdz mūsu dienām. > Atsaka, atder, šķirās. - Atstātā brūtgana, resp. brūtes, gaudas.
Rezultāti: 21 - 30 no 190
15799-1
Dzirdu ļaudis runajot,
Līgaviņa atsakot.
Ļaužu mēles neklausiju,
Jāju pats apraudzìt.
Garam jāju viņas sētu,
Viņa stāv uz namdurvim.
Labrītiņu, sirdspuķite,
Sniedz rociņu, dod mutites,
Sniedz rociņu, dod mutites,
Būsi mana līgaviņa?
Ši rociņu gan pasniedza,
Bet vis mutes man nedeva.
Ej tu, stalta vīzdegune,
Es jau tevis nelūgšos.
Zinu ceļu, māku jāt
Ar bēro kumeliņu.
Būs māmiņa, kas dos meitu,
Kas māk meitu audzinàt.
Nāks meitiņa kà rozite,
Kà Vāczemes magonite.
Tai es došu savu klēti,
Savas klētis atslēdziņu.
Kad aiziešu, pavadìs,
Kad pārnākšu, sagaidìs.
15799-3
Es uzkāpu kalniņâi,
Pašâ kalna galiņâi.
Dzirdej' ļaudis runajoti,
Ka man brūte atsakoti.
Es nokāpu no kalniņa,
Sedloj' savu kumeliņu.
Zinu ceļu, māku jāti
Savu bēru kumeliņu.
Zinu ceļu, māku jāti
Uz tàm ciema meitiņàmi.
Zinu māti, kas dos meitu,
Kas māk meitas audzinati,
Kas māk meitas audzinati,
Kas tīk manam prātiņami.
Nāks meitiņa kà rozite,
Kà puķite ziededama.
Ta būs mana līgaviņa,
Manas vietas taisitaja,
Manas vietas taisitaja,
Cimdu, zeķu aditaja,
Manas sētas kopejiņa,
Manim prieka daritaja.
Tai es došu savu muižu,
Savas muižas atslēdziņas.
15800-0
Kur es iešu, kur palikšu,
Kur es savu galvu likšu?
Mana mīļa sadereta,
Ta pie manim vairs nenāce.
Segloš' savu kumeliņu,
Jāšu viņas apraudzìt.
Ne pie vārtu nepiejāju,
Viņa durvîs skatijàs.
Līdz piejāju, sniedzu roku,
Viņa roku vairs nedeva.
Ej ar Dievu, mana mīļa,
Es tev ļauna nevēlešu
Ne vienêi vietiņêi,
Ne vienêi stundiņêi.
15801-1
Kur puķite, tu paliki?
Es ar citu sadereju.
-Skrej ellê, alus draņķi,
Man vis tevis nevajaga.
15801-0
Kur puķite (puisiti) tu paliki,
Es ar citu sadereju,
Es ar citu sadereju,
Samitoju gredzeniņus.
15802-0
Lakstigala sēri dzied
Pa smalkiem kārkliņiem;
Tautu meita gauži raud,
To atstāja tautu dēls.
15803-0
Lielu kaunu padarija
Tautiets, mani atstādams.
Lai labakas nedabuja,
Visu mūžu mekledams!
15804-0
Meitiņ mana, puķit mana,
Kam atmiji gredzeniņu?
Kad tu biji sadereta,
Vajdzej' mūžu nodzīvot.
15805-0
Mīļais mani sadereja:
Nāks rudenis, tad es ņemšu.
Griežàs saule uz vasaru,
Mīļais mani vairs neņēma.
15806-1
Pirmak nāca tautu meita,
Pēc nenāca, raudadama:
Ieraudzijse ganidama
Lielu koku līdumiņu.
«1234567891011»
Rezultāti: 21 - 30 no 190
meklēt Dainu skapī