SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Par māju lopiem un meža zvēriem: āzīti, avenu, briedi, buku, ezi, govi, kaķi, ķēvi un kumeliņu, kuņu, lāci, lapsu, peli, zaķi, sesku, vāveri, vilku, cauni, cūku.
Katalogs > ... > Par māju lopiem un meža zvēriem: āzīti, avenu, briedi, buku, ezi, govi, kaķi, ķēvi un kumeliņu, kuņu, lāci, lapsu, peli, zaķi, sesku, vāveri, vilku, cauni, cūku.
Rezultāti: 21 - 30 no 434
2222-0
Aveniņ, aveniņ, kà tev klājàs?
Tu zin', Dieviņ, kà man klājàs:
Ziemu sieniņš, vasaru zālite,
Pavasar siltais ūdentiņš.
2223-0
Aveniņš pili dara
Strumpedams;
Kaza vilka akmentiņus
Raudadama.
2223-1
Buciņš pili ùztaisija
Strumpadamis, lēkadamis,
Kaza vilka akmentiņu
Čūladama, raudadama.
2224-0
Ku' ta tu biji, āziti mans?
-Sudmalâs, sudmalâs, kundziņi mans.
Ko tu tur dariji, āziti mans?
-Kviešus, rudzus bīdeleju, kundziņi mans.
A' ko tu slauciji, āziti mans?
-A' bārzdiņu, a' bārzdiņu, kundziņi mans.
A' ko tu mēroji, āziti mans?
-A' radziņu, a'radziņu, kundziņi mans.
A' ko tu strīķeji, āziti mans?
-A' kājiņu, a' kājiņu, kundziņi mans.
Vaj ta tu nezagi, āziti mans?
-Zagu kviešs, zagu rudzus, kundziņi mans.
Vaj ta tevi neķēra, āziti mans?
-Ķēra gan, ķēra gan, kundziņi mans.
Vaj ta tevi nepēra, āziti mans?
-Pēra gan, pēra gan, kundziņi mans.
A' ko tevi pēra, āziti mans?
-A' pagali, a' pagali, kundziņi mans.
Va ta tu nebļāvi, āziti mans?
-Bļāvu gan, bļāvu gan, kundziņi mans.
Kà ta tu bļāvi, āziti mans?
-Buku bē, buku bē! kundziņi mans.
2224-1
Kur to tu beji, ózeiti munu?
- Patmaļôs, patmaļôs, kundzeņu munu.
Kù to tu tì dareji, ózeiti munu?
- Kvìšus, mìžus beideļeju, kundzeņu munu.
Ar kù tu mèrèji, ózeiti munu?
- Ar radzeņu, ar radzeņu, kundzeņu munu.
Ar kù tu stŗeičèji, ózeiti munu?
- Ar kòjeņu, ar kòjeņu, kundzeņu munu.
Ar kù tu slaùçéji, ózeiti munu?
- Ar bórdeņu, ar bórdeņu, kundzeņu munu.
Kù to tu tí iédi, ózeiti munu?
- Captys vystys, captys peilis, kundzeņu munu.
Kù to tu tí dzéri ózeiti munu?
- Olu, madu, olu, madu, kundzeņu munu.
Kur to tu tí guļèji, ózeiti munu?
- Pi jumprovys kammbarî, kundzeņu munu.
Ar kù to tu apsaşedzi, ózeiti munu?
- Ar skusteņu, ar skusteņu, kundzeņu munu.
Kai to teve nasyta, ózeiti munu?
- Syta, syta, kai nasyta, kundzeņu munu.
Ar kù to tevi syta, ózeiti munu?
- Ar pagaļi par pakaļi, kundzeņu munu.
Kai to tu nakļìdzi, ózeiti munu?
- Kļìdžu, kļìdžu, kai nakļìdžu, kundzeņu munu.
Kai to tu kļìdzi, ózeiti munu?
- Muka mè, muka mè, kundzeņu munu.
Kai to tu nabàgi, ózeiti munu?
- Bágu, bágu, kai nabágu, kundzeņu munu.
Kai to tu tí naizbági, ózeiti munu?
- Ploti rogi, šauri vòrti, kundzeņu munu.
Kai to tu naļèci, ózeiti munu?
- Ļèču, ļèču, kai naļèču, kundzeņu munu.
Kai to tu tì ļèci, ózeiti munu?
- Augšók ļipa, ņa şèteņa, kundzeņu munu.
2225-1
Briedis nakti pārgulejis
Žagatiņas ligzdiņâ.
Bij tādam bajaram
Pie nabaga māju jemt?
2225-0
Briedis nakti pārguleja
Žagatiņas ligzdiņâ.
Bij tādam bajaram
Pie nabaga mājas ņemt!
2226-1
Briedis pūta vaŗa tauri,
Kalniņâja stāvedams:
Briežam bērni Vāczemêja
Dzeltenôs kamzoļôs.
2226-0
Briedis pūta vaŗa tauri
Diža meža maliņâ.
Kà brieditis nepūtìs,
Viņam bērni Vāczemê.
2227-1
Trīs daiļas jumpravas ar buku dancoja:
Viena jāje, otra lēce,
Trešà ļipu luncinaja (kustinaja).
«1234567891011»
Rezultāti: 21 - 30 no 434
meklēt Dainu skapī