SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Auž, šuj lindrakus (brunčus, svārkus)
Katalogs > ... > Dažādi darbi, sevišķi drēbes, apģērbu darinot. > Auž, šuj lindrakus (brunčus, svārkus)
Rezultāti: 1 - 10 no 13
7472-0
Aud, māmiņa, man svārciņus,
Vienu īsu, otru gaŗu:
Īs', tautàm dubļus brist,
Gaŗu, sērst pie bāliņa.
7473-0
Dai, dai, dai, dai,
Septiņi lindruki!
To vienu griezišu,
Tos citus lāpišu.
7474-1
Man māmiņa noaudusi
Dancojamu rinduciņu;
Zīdu, zeltu apmetusi,
Sudrabiņu ieaudusi.
7474-2
Man māmiņa izaudusi
Dancojamu lindruciņu;
Zīdu vien apmetusi,
Sudrabiņu ataudusi.
Dancodama sitinaju
Tautu dēlu stērbelèm.
Tautu dēls man vaicaja,
Cik gabalu lindrukâ.
Citàm pieci, citàm seši,
Man deviņi gabaliņi.
Parād' man, tautu dēls,
Cik tev bēru kumeliņu.
Viena pati kumpa ķēve
Pašâ staļļa dubenâ.
7474-0
Man izauda māmuliņa
Dancojamus lindraciņus:
Zīda meti, zelta audi,
Sudrabiņa strīpitèm.
7475-0
Plucin', meitiņ,
Auniņ' vill',
Tad dàb's svārciņ's
Li paš' zem'.
7476-1
Es saviem lindrakiem
Sidrabiņa stoti šuvu;
Akmiņota tautu zeme,
Guni šķīla staigajot.
7476-4
Šūn, māmiņa, man svārciņus
Sudrabiņa stotitèm;
Akmeņaina tautu zeme,
Šķiļ uguni staigajot.
7476-2
Šuj, māmiņa, man svārciņus,
Šuj tērauda pastotiņu,
Tautas sēta akmiņaina,
Šķiļ uguni staigadam.
7476-0
Šūn, māmiņa, lindraciņus
Tēraudiņa vīlitèm;
Akmiņota tautu zeme,
Guni šķīla staigajot.
1»
Rezultāti: 1 - 10 no 13
meklēt Dainu skapī