SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Vectēvu gudrības, simpatiski līdzekļi, buramie un pušamie vārdi.
Katalogs > Ierašas un māņi. > Vectēvu gudrības, simpatiski līdzekļi, buramie un pušamie vārdi.
Rezultāti: 11 - 20 no 94
34107-3
Es oliņu appuškoju
Ar sarkanu dzīpariņu,
Lai nebrieda rudzi, mieži,
Lai nezviedze kumeliņi.
34107-5
Sapinàm baltu gaili
Ar sarkanu dzīpariņu,
Lai neauga rudzi, mieži
Kalpa vīra tīrumâ.
34108-0
Asinsupe strauji tek,
Līkumiņus mētadama;
Mīļa Laima, pasteidzies
Asinsupi apturèt!
34108-1
Sarkanmelna upe tek,
Burbulišus mētadama;
Tur sarkana jumpraviņa
Brien pa vidu domadama.
Brien malâ, aizliec spieķi,
Lai upite vairs netek!
34109-0
Avotâ guni kūru,
Caur akmeni dūmi kūp;
Caur mēnesi diegu vēru,
Tur zied zelta pureniņi.
34110-0
Balta kaza sāli grūda,
Uz akmeņa tupedama;
Dieviņš brauca uz kalniņa,
Odžu grožus rociņâ.
Dzīsti, dzīsti, repi, repi
Sarkans kucens augstâ kalnâ.
34111-0
Dzelzim dzimu, dzelzim augu,
Dzelzim savas kājas āvu.
Manas miesas, mani kauli,
Tinaties pakulâs,
Lai nelien svina lode,
Ne tērauda zobentiņš.
Dieva dotu ciri cirtu
Pelekâ akmenî;
No akmeņa taukus ņēmu,
Smērej' savu augumiņu.
Dzelzu pirti kurinaju
Tēraudiņa skaidiņàm,
Dzelzu slotu sutinaju,
Lai peràs tas puisits,
Kam tērauda kažocits.
Man kažoka nav.
34112-0
Dzer, puisit, alu,
Dzer, cik tev tīk.
Tīk mani ņemt?
Ja tu mani neņemsi,
Tu pieminesi:
Es tevi piesiešu
Pie sētas mieta.
Nodilsti, nonīksti
Kà sētas mietiņš!
Mūžam paliksi
Bez līgaviņas.
34113-0
Dzīràs mani samaitàt,
Dzīràs manu kumeliņu.
Izskait' zvaigznes debesîs,
Izlauz celmus ceļmalâ,
Tad tu mani samaitasi,
Tad tu manu kumeliņu.
34114-0
Es aizkūru dzelzu pirti
Ar ozola dēlišiem;
Tas lai iet tâi pirtî,
Kam tērauda kažociņš.
«123456789»
Rezultāti: 11 - 20 no 94
meklēt Dainu skapī