SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Līķa vedamie zirgi nozviedzās pēc sava kopēja arājiņa.
Katalogs > ... > Slimība, nāve, bēres. Senās bēru ierašas un svinēšana, un dažādas māņticības druskas par miršanu un mirušiem. > Līķa vedamie zirgi nozviedzās pēc sava kopēja arājiņa.
Rezultāti: 11 - 20 no 20
27638-9
Sēri zviedza kumeliņis,
Kapu kalnu noiedamis:
Te gul manis arajiņis
Te auziņu devejiņis.
27638-11
Tecej' manis kumeliņis
Gar kapsētu zvaigodams:
Tur gul manis arejiņis,
Tam auziņu devejiņis.
27638-5
Nosazviedza kumeliņis,
Gar kapsētu paiedams:
Te gul manis raitenieks,
Mans auziņu devejiņš.
27638-3
Gŗūti pūta kumeliņis,
Kapa sētu pajājot:
Te gul manis braucejiņis,
Mans auziņu bērejiņis.
27638-0
Kumeliņis nozviedzàs
Kapu kalna maliņâ:
Te guļ manis arajiņis,
Te auzuņu devejiņis.
27638-2
Grūši pūta kumeliņš,
Smilšu kalnu tecedams:
Te guļ manis arajiņš,
Tīr' auziņu devejiņš.
27639-1
Nùsazvìdze kumeļeņis,
Smiļkšu kolnu tacádams.
Tí guļ mòsys gùvu ganis,
Tí bròļeiši oròjeņi.
27639-0
Nozviedzàs kumeliņš,
Kapu kalna maliņâ.
Te gul brāļi dravenieki,
Te māsiņas rakstitajas.
27640-0
Sasazvìdze sèrmi zyrgi,
Smiļkšu kolnu tacádami,
Saraustèja zalta grùžus,
Sudrabeņa ìmaveņus.
27641-0
Tecej' manis kumeliņis
Gar kapsētu zvaigadams:
Te gul siena pļāvejiņi,
Te ābola grābejiņas.
«12
Rezultāti: 11 - 20 no 20
meklēt Dainu skapī