SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
Katalogs > ... > Dziesmas un dziedāšana vispārīga tautas manta un cilvēka mūža pavadoņi. > Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
Rezultāti: 11 - 20 no 141
53-0
Dziedat, puiši, ko dziedat,
Kumeliņu apdziedat,
Lai tas man skaišķi tek,
Auziņàm nebarots.
54-0
Dziedadama vien staigaju,
Kà ierbite rakstidama;
Tikušam dēliņam
Aug lustiga līgaviņa.
55-0
Dziesmiņ', mana mīļ' dziesmiņa!
Dziesmiņ' dziedu celdamàs,
Dziesmiņ' dziedu celdamàs,
Dziesmiņ' dziedu guldamàs.
56-3
Atnāk mani bāleniņi,
Rudziem zemi aparuši;
Atnāk paši ziņģedami,
Kumeliņi spriņģedami.
56-1
Ekur meitas, meitenites,
Aplam tādu nedabūs!
Visàm brunči šnorèm šūti,
Visàm zīļu vainadziņi.
56-5
Klausies, tautu neveiklit,
Kur nāk mani bāleliņi!
Aiz kalniņa bungas sita,
Tur nāk mani bāleliņi;
Paši nāca dziedadami,
Kumeliņi dancodami.
56-0
Ekur meitu meitenites,
Aplam tādu nedabūs!
Pašas iet dziedadamas,
Vaiņadziņi vizedami.
56-2
Ekur puikas, puiseniņi,
Aplam tādu nedabūs (nedabūja) !
Paši gāja (jāja) ziņģedami,
Kumeliņi dancodami.
56-4
Ekur (Edz kur) skaisti kaŗa vīri
Mani balti bāleliņi!
Paši gāja spēledami,
Kumeliņi dancodami.
56-6
Puiši dzēra krodziņâ,
Kumeliņi ābolâ.
Puiši jāja dziedadami,
Kumeliņi dancodami.
«1234567891011»
Rezultāti: 11 - 20 no 141
meklēt Dainu skapī