SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja pagastu aijaži
Rezultāti: 91 - 100 no 102
Meklēt vēl
18538-0
Cekulaiņa zīle dzied
Vārtu staba galiņâ;
Vizulaiņu māršu ved
Āboltaiņu kumeliņu,
Balti ziedi laistijàs
Gar kumeļa kājiņàm.
13838-0
Brūnitim auzas devu,
Pelecim pelaviņas.
Brūnits galvu daiļi nesa
Pretim meitu māmuliņu.
14944-2
Lietus līt(i) nedrīksteja,
Rasinàt rasinaja;
Tautiets jāt(i) nedrīksteja,
Ziņas laida laižamo.
Ja tu pats neatjāsi,
Nebūš' tava līgaviņa.
15721-0
Tīk, tautieti, ņem tu mani,
Ja netīk, tad neņem.
Sudrabiņa, ta man nav
Ne lapiņas lielumâ.
21778-1
Nebēdà, tautu dēls,
Ka man maģis augumiņš;
Lai gan esmu sīka, maza,
Būšu tava valdiniece.
8515-0
Kas man dotu zelta šķēres,
Mežiem galus līdzinàt?
Kas man dotu ašķu sietu,
Sijàt ļaužu valodiņas.
6110-3
Zīlèm pinu vainadziņu,
Stīdziņàm nolociju;
Trīs gadiņi tautas dēlu
Asaràm raudinaju.
Vēl raudatu ceturto,
Būt' māmiņa nesolijse,
Būt' māmiņa nesolijse,
Būt' es pate negājuse.
5411-8
Es meitiņa kà puķite,
Kà Vāczemes magonite,
Puiši kājas nolauzuši,
Man pakaļ dzīdamies.
Laužat, puiši, deguntiņu,
Rokâ mani nedabūs.
20473-0
Kur es tādu pluretu ?
Jāniti redzeju?
Rìgâ, Rìgâ
Pie malkas blāķa,
Galviņa zemê,
Kājiņas gaisâ.
11028-0
Ai, meitiņas, ai, māsiņas,
Kur jūs mani redzejat?
Āboliņa kalniņâ,
Kumeliņu seglojot.
«678910»
Meklēja pagastu aijaži
Rezultāti: 91 - 100 no 102
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī