SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja apriņķi Grobiņas apr.
Rezultāti: 81 - 90 no 2345
Meklēt vēl
24581-3
Ko tautàm skādes dara
Mans vizuļu vaiņaciņš?
Visu nakti ķirinaja
Uz tērauda zobeniņu.
33857-2
Skaiti zvaigznes, Mēnestiņi,
Vaj ir visas vakarâ.
Ir gan visas, ir gan visas,
Ausekliša vien nevaid.
Auseklitis aizteceja
Gar Daugavu dziedadamis,
Gar Daugavu dziedadamis,
Saules meitu lūkoties.
Dod, Saulite, kam dodama,
Auseklim vien nedod!
29700-0
Es apkalu melnu zirgu
Tēraudina pakaviem;
To varēja nakti jāt,
Visi meži spiguļoja;
Kad es jāju pār laukiem,
Visi lauki atspīdeja.
5426-0
Ko līdz mani balti vaigi,
Sarkans rožu vaiņadzinis,
Netiklitis tēva dēlis
Man' asaru dzērejinis.
33627-9
Kur tu lēksi, vanadziņ,
Sudrabotiem spārgaliem?
- Lēkšu liepas apraudzìt,
Vaj būs diža uzaugusi.
Ir gan diža, ir gan kupla,
Zari mirka Daugavâ.
- Brien, brāliti, pār Daugavu,
Nolauz vienu pazariti.
No tàs vienas pazarites
Es izpinu vainaciņu.
Vaicà kungi, vaicà ļaudis:
Kur, meitiņa, to dabuji?
Rìgâ pirku, naudu devu,
Klaipēdâ kaldinaju.
31215-0
Kas cērt zaļu ozoliņu,
Cērt kumeļa gŗūtumiņu;
Kas bajàra meitu ņēma,
Ņem savam sirdēstam.
28486-2
Visu dienu dūmi kūp
Linu talka namiņâ:
Pašai nama saimniecei
Liela skāde notikuse,
Duj ķedeļi sadeguši,
Trešà veca cepurite.
32191-1
Franču ķēniņš lielijàs
Mūsu zemi pupàm sēt (šaut);
Vēl bij mūsu Ķeizaram
Simtiem lastu svina ložu,
Simtiem lastu svina ložu,
Simtiem bēru kumeliņu,
Simtiem bēru kumeliņu,
Simtiem rotu karja vīru.
19786-0
Raksti, raksti, meža bite,
Lauka bitei grāmatiņu;
Dzeŗat alu, bāleniņi,
Dodat ziņu māsiņai.
1570-0
Kur likšu pāditi, izdīdijuse?
Vaj došu tēvam, vaj māmuļitei?
Nedošu tēvam, ne māmuļitei,
Sviedišu aizkrāsnes dubenâ.
«56789101112131415»
Meklēja apriņķi Grobiņas apr.
Rezultāti: 81 - 90 no 2345
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī