SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja apriņķi Jelgavas apr.
Rezultāti: 51 - 60 no 2741
Meklēt vēl
3856-0
Brāļi mani bajàriņi,
Es māsiņa nabadzite;
Garam gāju raudadama,
Nedrīksteju bildinàt.
33829-0
Kur, Saulite, mājas ņēmi,
Vakarā noiedama?
-Vidû jūras uz ūdeņa
Zelta niedres galiņâ.
923-0
Dziesmiņ mana nabadzite,
Otra puse pazuduse!
Kads ta tāda laipstu mēle
Manu dziesmu paņēmuse?
5174-0
Netīšam es iejāju
Meitu mātes sētiņâ.
Pavaicaju māmiņai,
Kas bij rijas kūlejiņš.
Māmiņ' man atbildeja:
Sērdienite kūlejiņa.
Pavaicaju māmiņai:
Ko tàs tavas meitas dara?
- Manas meitas pūru loka,
Puško baltas villainites.
Pavaicaju māmiņai:
Kas sērdienes pūru loka?
- Sērdienite pate loka,
Nakti miega neguleja.
- Nāc ārâ, sērdienite,
Sēd' manâs kamanâs.
28735-2
Veri, māte, vara vārtus,
Pārnāk tavi darbinieki:
Nāk araji, ecetaji,
Nāk sieniņa pļāvejiņi.
8562-0
Kur kājiņa nemetâs
Celmainâ(i) līdumâ?
Kur vainiņas nedabuja,
Kad gribeja niecinàt?
32178-4
Zviedz, zviedz sirmais zirdziņš,
Zviedz, zviedz, zviedz iekš staļļa (Zviedz iekš staļļa stāvedams),
Ē, ē, zviedz iekš staļļa (Ē, ē, stāvedams).
Raud, raud jaunais puisits,
Raud, raud, raud iekš kaŗa (Raud kaŗâi dienedams),
Ē, ē, raud iekš kaŗa (Ē, ē, dienedams).
- Pasakieti manam tēvam,
Pasakieti no manim,
Ē, ē, no manim,
Lai pārdeva savu zemi,
Lai izpirka man' no kaŗa,
Ē, ē, man' no kaŗa.
Tēvs pārdeva savu zemi,
Man' no kaŗa neizpirka,
Ē, ē, neizpirka.
Zviedz, zviedz sirmais zirdziņš,
- Pasakieti manai mātei,
Pasakieti no manim,
Ē, ē, no manim,
Lai pārdeva savas govis,
Lai izpirka man' no kaŗa,
Ē, ē, man' no kaŗa.
Māte govis gan pārdeva,
Man' no kaŗa neizpirka,
Ē, ē, neizpirka.
Zviedz, zviedz sirmais zirdziņš,
- Pasakieti manam brāļam,
Pasakieti no manim,
Ē, ē, no manim,
Lai pārdeva savus zirgus,
Lai izpirka man' no kaŗa,
Ē, ē, man' no kaŗa.
Brālis zirgus gan pārdeva,
Man' no kaŗa neizpirka,
Ē, ē, neizpirka.
Zviedz, zviedz sirmais zirdziņš,etc.
- Pasakieti manai māsai,
Pasakieti no manim,
Ē, ē, no manim,
Lai pārdeva savu pūru,
Lai izpirka man' no kaŗa,
Ē, ē, man' no kaŗa.
Māsa pūru gan pārdeva,
Man' no kaŗa neizpirka,
Ē, ē, neizpirka.
Zviedz, zviedz sirmais zirdziņš,
- Pasakieti manai brūtei,
Pasakieti no manim,
Ē, ē, no manim,
Lai pārdeva zelta kroni,
Lai izpirka man' no kaŗa,
Ē, ē, man' no kaŗa.
Ta pārdeva zelta kroni,
Ta izpirka man' no kaŗa,
Ē, ē, man' no kaŗa.
32634-0
Piecelies, saimeniece,
Uzvelcies brūnus svārkus,
Redz' Jāniti Dieva dēlu
Zelta tauri rociņâ.
5427-0
Ko līdz mani gaŗi mati,
Ievu ziedu piebiruši?
Ko līdz mani balti vaigi,
Asaràm izmirkuši?
32449-2
Jāņa māte nezinaja,
Kur gosniņu Laime gul:
Kūtis gul pasliegsnê
Kà melnà vabolite.
«23456789101112»
Meklēja apriņķi Jelgavas apr.
Rezultāti: 51 - 60 no 2741
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī