SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja pagastu madliena
Rezultāti: 41 - 50 no 85
Meklēt vēl
31933-0
Aši, aši zīle dzied
Brāļa staļļa pakaļâ.
Tec, māsiņa, klausities,
Kādu vēsti zīl' atnesa.
Zīl' atnesa tādu vēsti,
Būs brāļam karâ iet.
-Tec, māsiņa, dārziņâ,
Puško brāļa cepuriti.
Dziedādama appuškoja,
Raudadama pavadija.
-Neraud' gauži, man' māsiņa,
Gaidi manis pārnākam;
Ja tu manis nesagaidi,
Sagaid mana kumeliņa.-
Par deviņas vasariņas
Atteceja kumeliņš,
Atteceja kumeliņš
Smilkšainàm kājiņàm
Smilkšainàm kājiņàm,
Zvaigžņu deķi mugurâ.
Vaicà māsa kumeļam:
Kur palika jājejiņš?
-Tur palika jājejiņš,
Kur krīt vīri kà ozoli,
Zobentiņus sārtiem krāva,
Kaudzèm meta cepurites.
Tur tek liela asins upe,
No kauliem tiltu taisa.
Mīļà Māre pāri gāja
Drebedama, trīsedama.
27004-1
Vai, manu vīra puksi,
Kur es tevi tādu likšu!
Grēks mājâ atstājot,
Kauns ir līdzi vadajot.
Lai bij grēks, ja bij grēks,
Es par grēku nebēdaju,
Kad es gāju uz krodziņu,
Vīru slēdzu tīnitê.
Atsaraugu atpakaļ,
Vīrs ar tīni pakaļâ.
8895-1
Šurpu, turpu vējiņš loka
Liela bērza galotniti;
Šurpu, turpu ļaud's runaja
Ap to manu augumiņu.
1402-0
Paldies saki tai mātei,
Kas Jāniti vārdu lika:
Jāņam govis, Jāņam vērši,
Jāņam bēri kumeliņi.
31548-0
Gan pazinu kunga rijas,
Pie durvim pieiedams:
Lielas durvis piedarbami,
Pilni vadži sprigulišu.
32627-3
Nāc arâ, Jāņa māte,
Saņem savus Jāņa bērnus,
Jāņa bērni samirkuši,
Jāņa zāles lasidami.
1073-1
Protat kaunu, jaunas meitas,
Lokat kokus no celiņa:
Dieviņš jāja, Laime brauca,
Pakrīt Laimes kumeliņš.
23988-6
Man' māmiņa tà aukleja
Kà saulite zirņu ziedu;
Nu ļautiņi tà skaloja
Kà dubļainu kājas autu.
1044-0
Vai, Dieviņ, vai, Dieviņ,
Ši bēdiga vasariņa!
Nedziedaja govu gani,
Ne araji, ecetaji.
15050-3
Tauteits mani mīļi lūdza:
Nāc, meitiņa, šoruden!
Es tautieti vēl mīļaki:
Gaid' jel citu rudentiņu;
Kad gaidiji uzaugot,
Gaid' pūriņu piedarot.
«123456789»
Meklēja pagastu madliena
Rezultāti: 41 - 50 no 85
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī