SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja avotu 26b
Rezultāti: 41 - 50 no 54
Meklēt vēl
33772-3
Div' dzelteni kumeliņi
No jūriņas izpeldeja;
Vienam bija zvaigžņu deķis,
Otram zelta iemauktiņi.
Kam tas zvaigžņu deķis bija,
Tam es kāpu mugurâ;
Kam tie zelta iemauktiņi,
To pie rokas dancinaju.
22829-1
Sen slaveja nāburgôs
Daglu vepri aizgaldâ;
Nu izlēca no aizgaldas,
Nu tam sievas vajadzeja.
2298-1
Es iejūdzu raibu zaķi
Rakstitâs kamanâs.
Gaismai austot Rìgâ braucu,
Saulei lecot Vāczemê.
Vāczemnieki brīnijàs:
Tavu daiļu kumeliņu!
31933-27
Cekulota zīle dzied
Staļļa spāres galiņâ,
Ej, māsiņa, klausities,
Kādu ziņu zīl' atnesa:
Tādu ziņu zīl' atnesa,
Bāliņam karâ iet!
Bāliņam karâ iet,
Nepuškota cepurite.
Tec, māsiņa, dārziņâ,
Puško brāļa cepuriti!
-Dziedadama appuškoju,
Raudadama pavadiju.
11222-0
Kliedziet, ļaudis, kam ir vaļa,
Vilks ēd manu kumeliņu;
Es būt' kliedzis, man nav vaļas,
Līgaviņa mutes dod.
33485-0
Es čigana meita biju,
Čigans bija mans vīriņš.
Čigans laukâ zirgus mija,
Es pa logu skatijos.
Mij, vīriņi, labus zirgus,
Man braucamu kumeliņu,
Man braucamu kumeliņu,
Sev jājamu ērzeliti.
19903-5
Dzērajs puisis bēdajàs,
Kur būs ņemt(i) līgaviņu.
Balta puķe ezerâ,
Ta dzēraja līgaviņa.
Balta puķe atsacija:
Labak dūņu ezerâ,
Labak dūņu ezerâ,
Ne dzēraja līgaviņa.
29263-0
Ai, Dieviņi, augsti saule,
Kà vakaru sagaidìs!
Sit' kociņu pie kociņa,
Lai tek saule vakarâ.
34680-0
Es redzeju sapinâ,
Zivs ar zivi bučojàs;
Ta nebija zivs ar zivi,
Tie bij puiši ar meitàm.
197-2
Aizsamirsu savas (visas) dziesmas,
Grūtu mūžu dzīvojot;
Dod, Dieviņ, vieglu mūžu,
Pa vienai atgādašu (atminešu).
«12345»
Meklēja avotu 26b
Rezultāti: 41 - 50 no 54
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī