SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana

Ļ. cien. dainuskapis.lv apmeklētāji! Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik vietnē iegūstamā informācija var būt kļūdaina. Veicot pētījumus, lūdzam salīdzināt tekstus ar publicējumu – Krišjāņa Barona “Latvju dainām” (1. sēj. Jelgava, 1894; 2.–6. sēj. Pēterburga, 1903–1915).


Meklēja avotu 182
Rezultāti: 41 - 50 no 243
Meklēt vēl
12866-3
N-nieku veci puiši
Trepèm kāpa kumeļâ;
NN-ieku jauni puiši
Stāvu lēca kumeļâ.
35508-0
Smej, smej, Indriķi,
Tev koši piestāv,
Tev reti zobiņi,
Kŗaupaiņas lūpas.
1852-1
Ar Dieviņu, ar Dieviņu,
Man pādite sētiņâ;
Kur iedamis, tecedamis,
Sav' pāditi palīgoju.
19839-0
Tautas alu pabrūvejšas
Tievu, tievu, gaŗu, gaŗu:
Trīs dīķi ūdeņa,
Pušpūre miltu.
31956-11
Divi zili balodiši
Strautâ dzēra dūdodami;
Duj' brāliši kaŗâ jāja,
Abi jāja domadami,
Abi jāja domadami,
Vaj būs jāte, vaj nejāte,
Vaj būs jāte, vaj nejāte,
Vaj palikte Kurzemê.
Kurzemê laba dzīve,
Sievas, meitas gultu taisa.
Kas tais' man zaldatam?
Zaldats ceļa gājejiņš,
Zaldats ceļa gājejiņš,
Zaldats dubļu bridejiņš,
Uz akmini galvu lika,
Kājas mirka ūdenî.
33618-2
Dzēru, dzēru krodziņâ
Līdz vakaru vakariem,
Līdz vakaru vakariem,
Līdz kājiņas vairs nenesa.
Kad kājiņas vairs nenesa,
Sēd' savâ kumeļâ,
Sēd' savâ kumeļâ,
Jāj' mājâs dziedadams,
Jāj' mājâs dziedadamis
Pie tàs vecas māmuļites,
Pie tàs vecas māmuļites,
Pie jaunàs līgaviņas.
Es māmiņu gan atradu,
Līgaviņas neatradu.
Es vaicaju māmiņai,
Kur ir mana līgaviņa.
Māmiņ' man atbildeja:
"Sarkan' rožu dārziņâ,
Sarkan' rožu dārziņâ
Ravè rozes, magonites".
Sēd' savâ kumeļâ,
Jāj' apkārt rožu dārzu.
Koši zied sarkanrozes,
Nevaid manas līgaviņas.
Sēd' savâ kumeļâ,
Jāj' mājâs raudadams,
Jāj' mājâs raudadamis
Pie tàs vecas māmuļites.
Pavaicaju māmiņai,
Kur ir mana līgaviņa.
Māmiņ' man atbildeja:
"Raibâi rožu dārziņâ,
Raibâi rožu dārziņâ
Ravè rozes, magonites".
Sēd' savâ kumeļâ,
Jāj' apkārt rožu dārzu.
Koši zied raibas rozes,
Nevaid manas līgaviņas.
Sēd' savâ kumeļâ,
Jāj' mājâs raudadams,
Jāj' mājâs raudadamis
Pie tàs vecas māmuļites.
Pavaicaju māmiņai,
Kur ir mana līgaviņa.
Māmiņ' man atbildeja:
"Baltâi rožu dārziņâ,
Baltâi rožu dārziņâ
Ravè rozes, magonites".
Sēd' savâ kumeļâ,
Jāj' apkārt rožu dārzu.
Koši zied baltàs rozes,
Vidû mana līgaviņa.
Stāvu lēcu no kumeļa,
Apkamdams nobučoju.
Ak tu, mana līgaviņa,
Kam tik ilgi raudinaji?
"Tālab ilgi raudinaju,
Kam dzer ilgi krodziņâ,
Kam dzer ilgi krodziņâ,
Kam tramdiji kumeliņu".
Vaj es vienis krogâ dzēru,
Viens tramdiju kumeliņu?
Dažs vīriņis krogâ dzēra,
Dažs tramdija kumeliņu.
22140-0
Pusi dārza rožu sēju,
Pusi sīku magonišu;
Pus mūžiņa nodzīvoju
Bez maizites devejiņa.
29379-0
Kur pie joda ciema gani,
Ka nedzirde ālojam?
Ciema gani sadzinuši
Mana tēva pavārtê.
26295-2
Tikam situ tautu galdu,
Līdz atsitu šķendeliti;
Tikam minu tautu plānu,
Līdz atlēca veleniņa.
Citu gadu šî laikâ,
Tad atnākšu līdzinàt.
728-0
Dzen' ganôs, brāļa sieva,
Jele vienu svētu rītu:
Iztrīcini zaļu bizi,
Izskandini sudrabiņu.
«1234567891011»
Meklēja avotu 182
Rezultāti: 41 - 50 no 243
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī