SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana

Ļ. cien. dainuskapis.lv apmeklētāji! Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik vietnē iegūstamā informācija var būt kļūdaina. Veicot pētījumus, lūdzam salīdzināt tekstus ar publicējumu – Krišjāņa Barona “Latvju dainām” (1. sēj. Jelgava, 1894; 2.–6. sēj. Pēterburga, 1903–1915).


Meklēja avotu 141_1
Rezultāti: 41 - 50 no 262
Meklēt vēl
18090-2
Vai, māsiņa, vai, māsiņa,
Kam tik tāļu sadereji!
Piekūst mani sirmi zirgi,
Sadilst kaltas kamaniņas.
3186-2
Kam der skaista driķu druva,
Kam vecà māmuļiņa?
Driķu druva bitèm der,
Padomam māmuļiņa.
10981-12
Cauri gāju zelta birzi,
Lapas raut nedrīksteju:
Ka gribeju vienu raut,
Visas bira skanedamas.
Cauri gāju meitu pulku,
Ņemt nevienas nedrīksteju:
Ka gribeju vienu ņemt,
Visas līdzi taisijàs.
7110-0
Vērpu, vērpu visu ziemu,
Gaiļam ūzas nesavērpu.
Valkà, gaili, pamazam,
Nedar' kaunu vērpejai.
18942-0
Dodat ēsti, dodat dzerti
Svešas zemes raudavai,
Ta jau badu nomirusi,
Tāļu ceļu staigajot.
1858-1
Ai, bērniņi, maz bērniņi,
Negul' ilgi šūpulî;
Aun' kājiņas, joz jostiņu,
Aiztec tēvu, māmuliņu.
8461-6
Gulbis peld ezerâ,
Es iekš ļaužu valodiņas.
Gulbam spārni piekusuši,
Pa ezeru peldejot;
Ļaužu mēles nodilušas,
Apkārt mani runajot.
27243-0
Trīs dieniņas es raudaju,
Savas vaļas gribedama;
Nu man bija sava vaļa,
Nu nezinu, ko darìt.
17998-0
Bāliņš līdzi man nenāca,-
Nav pūriņš darinats.
Nāc, bāliņu, tu man līdzi,
Tu kauniņa neredzesi:
Tu gul' miegu, atmiedziņu,
Es pūriņu darinaju.
13301-0
Visi saka, visi saka,
Ka es sievas nedabušu.
Es iegāju klētiņâ,
Apjozos zobentiņu,
Apjozos zobentiņu,
Apsegloju kumeliņu,
Apsegloju kumeliņu,
Jāju sievas lūkoties.
Jāju, jāju trīs dieniņas,
Ceļam gala nedabuju.
Es uzjāju lielu kalnu,
Lielu ciemu ieraudziju.
Sviedu spieķi sētmalâ,
Satrūkàs ciema suņi.
Izlec divas zeltenites,
Kà rozites ziededamas.
Viena ņēma mani pašu,
Otra manu kumeliņu.
Ieved manu kumeliņu
Treju staļļu dibinâ,
Ber auziņas silitê,
Sviež ābolu redelês,
Aizslēdz manu kumeliņu
Deviņàm atslēgàm.
Ieved pašu istabâ,
Sēdin' liepas krēsliņâ,
Uzliek man kviešu maizi,
Uzliek miežu alutiņu.
Paldies, meitu māmuliņa,
Par to gārdu mielastiņu!
«1234567891011»
Meklēja avotu 141_1
Rezultāti: 41 - 50 no 262
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī