SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja avotu 26b
Rezultāti: 31 - 40 no 54
Meklēt vēl
1073-1
Protat kaunu, jaunas meitas,
Lokat kokus no celiņa:
Dieviņš jāja, Laime brauca,
Pakrīt Laimes kumeliņš.
1044-0
Vai, Dieviņ, vai, Dieviņ,
Ši bēdiga vasariņa!
Nedziedaja govu gani,
Ne araji, ecetaji.
32449-3
Jāņu māte nezinaja,
Kur guļ govu Māršaviņa:
Kūtî guļ zem silites
Kà mellà vabulite.
624-5
Lai guļ miegu, kas guļ miegu,
Lai guļ miegu raudadams;
Lai kuļ riju, kas kuļ riju,
Lai kuļ riju dziedadams.
32043-0
Kara vīra augumiņis
Sila malu mētajàs,
Vilki, vārnas miesas ēda,
Saule kaulus balinaja.
30894-11
Vakar gāja mans bāliņš
Uz jūriņu tīklu mest.
Vakar gaidu, šodien gaidu,
Nevar' vaira sagaidìt.
Teku pate uz jūriņu
Bāleliņa raudzities.
Neredz vairs zvejojot,
Ne laiviņas līgojot.
Ieraudziju trīs zvejniekus
Vidû jūras zvejojot.
Ai, jūs jūras zvejnieciņi,
Redzejàt man' bāliņu?
-Ai, Vidzemes zeltenite,
Kāds bij tavis bāleliņš?
-Dižens puisis, sārti vaigi,
Iedzelteni matu gali.
-Ai, Vidzemes zeltenite,
Tāds guļ jūras dibenâ.
-Ai, jūs jūras zvejnieciņi,
Velkat viņu maliņâ.
-Ai, Vidzemes zeltenite,
Ko soliji par vilkumu?
-Vienam došu slēžu kreklu,
Otram zīda nēzdauciņu;
Trešajam tam pietrūka,
Tam es pati piederešu,
Ne vienam, ne otram,
Kà pašam sturmaņam.
Stūrmanits gudris vīrs,
Tas māceja laivu dzīt
Ar vējiņu, pret vējiņu,
Preti savu naidenieku.
289-2
Kas ta tāda dziedataja,
Ir vidâ stāvetaja?
Es papriekšu dziedataja,
Es vidâ stāvetaja;
Ja papriekšu nedziedatu,
Ir vidâ nestāvetu.
2219-0
Āziti, buciti, kur liki bārdiņu?
-Pārdevu Krievam par piecu mārku.
22830-0
Sen slaveja nāburgôs
Vīna blašķi padzirnê;
Tur sarūgtu, tur sapūtu,
Kad neņemtu mans bāliņš.
31324-2
Lai piedošu, kam piedošu,
Vāciešam nepiedošu:
Vāciets manu kumeliņu
Uz akmeņa dancinaja,
Kumeļam sviedri bira,
Man birst gaužas asariņas.
Ņemu zīda pasegliņu,
Slauku sviedrus kumeļam;
Ņemu zīda nezdauciņu,
Slauku gaudas asariņas.
«12345»
Meklēja avotu 26b
Rezultāti: 31 - 40 no 54
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī