SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja avotu 181e
Rezultāti: 31 - 40 no 41
Meklēt vēl
14592-0
Es iegaju istabâi,
Visapkārt aces metu,
Kur sēdeja tēvs, māmiņa,
Kur ta mana līgaviņa.
Tēvs, māmiņa krēslâi sēd,
Līgaviņa audeklâi.
1368-4
Priekš saulites,priekš gaismiņas
Dieviņš jūdza kumeliņus:-
Pāde vārdu dabujuse
Baznickunga grāmatâi.
15432-2
Māsiņ, tavu raibu svārku!
Kam tu gāji istabâi,
Kam tu gāji istabâi
Atraišam roku dot?
Atraišam cieta roka,
Duj' laulati gredzentiņi.
22009-0
Trīs vasaras mella aita
Skraida asti pacēluse;
Tà skraidija tautu meita
Pēc ta mana bāleliņa.
1579-0
Jaunis tēvis, māmuļite
Jaunas kūmas salūguši:
Nezinaja kūmu dziesmu,
Ne pāditi daudzinàt.
28788-0
Stādu ošus, ozoliņus
Rijas taka maliņâi,
Lai vējiņis neieguva,
Lai salmiņus neputina.
2871-2
Koši koši, jauki jauki,
Kad Dievs deva vasariņu:
Dzied putniņi, dzied ganiņi,
Gavilè pieguļnieki.
24368-7
Bērziņš lapas darinaja,
Es darinu vaiņadziņu;
Vējš nopūta bērzam lapas,
Tautas manu vaiņadziņu.
30695-0
Ai, menciņi zeltspārniti,
Nāc ar mani viesoties;
Es tev došu kumosiņu
Zīda diega galiņâi.
1911-0
Mana veca māmuļite,
Audzin' dailus bāleliņus;
Pašas nāca ciema meitas,
Šautràm suņus mētadamas.
«1234»
Meklēja avotu 181e
Rezultāti: 31 - 40 no 41
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī