SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja avotu 263c
Rezultāti: 21 - 30 no 31
Meklēt vēl
32879-1
Nāciet šurpu, sudrabotas,
Mēs zeltitas neiesim,
Neiesim savu zeltu
Pret sudrabu mirdzinàt.
4257-0
Situ koku pie kociņa,
Lai tek saule vakarâ;
Saku vārdu pie vārdiņa,
Ne tu mana māmuliņa.
13646-17
Mēs deviņi bāleliņi,
Viena pate mūs' māsiņa;
Viena pate mūs' māsiņa,
Pie dzirnum maldinama,
Ik rītiņa ritinaja
Pa pūram tīru rudzu.
Devitâ rītiņâ
Nedzird dzirnus ritinam.
Celies, mūsu māmuliņa,
Trūkst tev divu gabaliņu:
Trūkst pūriņa klētiņâ,
Trūkst malejas maltuvê.
Ceļatiesi, bāleliņi,
Seglosimi kumeliņus,
Seglosimi kumeliņus,
Dzīsimiesi sav' māsiņu
Simtu jūdžu naksniņâi,
Divi simti dieniņâi.
Pirmà simta galiņâ
Spēlè seši spēlmaniši.
Spēlmaniši bāleniši,
Kam tik daiļi spēlejiet?
-Spēlejam tai māsiņai,
Ko vakari gaŗam veda,
Ko vakari gaŗam veda,
Ko tautietis zagšus zaga.
Dzenatiesi otru simtu,
Tur jūs viņu panāksiet.
-Otra simta galiņâi
Atkal seši spēlmaniši.
Spēlmaniši, bāleniši,
Kam tik daiļi spēlejiet?
-Spēlejam tai māsiņai,
Ko vakar gaŗam veda,
Ko tautietis zagšus zaga
No deviņi bāleliņi.
Dzenaties trešu simtu,
Tur jūs viņu panāksiet.
-Trešà simta galiņâ
Vizbuliši pabiruši,
Vizbuliši pabiruši
Līdz tautieša namdurvim.
Ne pie duru nepiejāju,
Iznāk pats tautu dēls,
Iznāk pats tautu dēls,
Putu pīpi smēķedams.
Saki, šķelmi, neliedzies,
Kur tu liki mūs' māsiņu?
-Tur es liku jūs māsiņu,
Baltu rožu dārziņâ.
-Māsiņ zelta drostaliņa,
Nāc mums līdzi sētiņâ.
-Brālit vasku ritentiņ,
Es jums līdzi vairs neiešu.
Aiznesiet māmiņai
Simtu labu vakariņu.
18203-1
Izdeva māmiņa
Slinko Jūliti,
Pakāra pātagu
Namiņa vidû.
Pakārdama tà sacija:
Lai palieki Trīnitei!
30123-0
Kas tur brēca, kas tur sauca
Viņâ meža maliņâ?
Vārna plūca pieguļnieku,
Miežu vārpu domadama.
13508-0
Sargaties, vairaties,
Rumbenieku cielaviņas,
Teju pat lidinàs
Kliģenieku vanadziņi.
4162-0
Nīdi, nīdi, sveša māte,
Gan tu mani iznīdesi,
Gan tu mani iznīdesi,
Citas tādas nedabusi.
15628-0
Peleks vilciņš pārteceja
Par smilgainu amatiņu;
Tas nebija peleks vilks,
Tas pērnais brūtganiņš.
26541-17
Simtiņš zaļu ozoliņu
Pie bāliņu nama duru.
Ikkatrâ ozolâ
Strazdiņš dzied galiņâ,
Strazdiņš dzied galiņâ,
Lakstigala pazarês.
Sak' strazdiņis dziedadamis:
Kas tur brauc? zeme rīb.
Brauc deviņu brāļu māsa
Ar deviņi kumeliņi.
Pie vārtiem piebraukuse,
Sauc strazdiņu vārtus celt.
Strazdiņš vārtus neatcēla,
Atceļ pate brāļu māsa.
Atcēluse vara vārtus,
Iebrauc brāļu sētiņâ.
Iebraukuse sētiņâ,
Sasit rokas plaukstiņâs,
Sasit rokas plaukstiņâs,
Lai skan zelta gredzeniņi,
Lai skan zelta gredzeniņi,
Lai izdzirda bāleliņi.
Iztek divi bāleliņi,
Kà ozoli zaļodami,
Saņem māsas kumeliņus,
Ved ozola stallitî.
Iztek divas jaunas māršas,
Kà rozites ziededamas.
Viena mārša durvis vēra,
Otra ņēma villaniti.
Pate māte krēslu cēla,
Veselibu vaicadama:
Kà, meitiņa, tev klājàs,
Kà līdz šim padzīvoji,
Kà līdz šim padzīvoji,
Tautiņâs aizgājuse?
-Bāliņam tīra maize,
Vēl tīraka tautiņâm;
Pie bāliņa mīļa dzīve,
Pie tautieša vēl mīļaka.
32537-1
Iesim, meitas, skatitiesi,
Kādi ziedi liniem zied.
Liniem zied zili ziedi
Zeltitiem pakariem.
«123»
Meklēja avotu 263c
Rezultāti: 21 - 30 no 31
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī