SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana

Ļ. cien. dainuskapis.lv apmeklētāji! Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik vietnē iegūstamā informācija var būt kļūdaina. Veicot pētījumus, lūdzam salīdzināt tekstus ar publicējumu – Krišjāņa Barona “Latvju dainām” (1. sēj. Jelgava, 1894; 2.–6. sēj. Pēterburga, 1903–1915).


Meklēja iesūtītāju mierkalnu f
Rezultāti: 21 - 30 no 58
Meklēt vēl
13282-4
Nu sala, nu sala,
Nu labi sala,
Aizsala jūriņa
Līdz dibinam.
Nu laba braukšana
Dzintaru zemê.-
Pārveda brāļam
Dzintaru sievu.
Uzlika māsiņai
Dzintaru kroni,
Apsedza māmiņai
Dzintaru sagšu.
Viz māršas pūriņš
Dzintariem vien.
11976-0
Kur skudriņa teku taisa,
Tur zālite vairs neaug;
Kura meita puisi klausa,
Tai vaidziņi vairs nezied.
30906-0
Cūka peld pa Daugavu
Naudas somu mugurâ;
Būt' cūciņa noslīkusi,
Nebūt naudas Kurzemê.
2333-8
Jauni puiši bandinieki,
Ko augdami nedarija:
Pina vasku kamaniņas,
Jūdza sila vāveriti,
Zelta grožu apgrožaja,
Lai neskrēja eglienâ.
15864-1
Ai, Dieviņi, ai, Dieviņi,
Cits ņem manu līgaviņu!
Mana paša vaina bija,
Ka tik ilgi audzinaju.
9195-1
Gribej' mani labi ļaudis
Mest savàm laipiņàm.
Meties, mana ļauna diena,
Labu ļaužu laipiņàm.
2686-10
Sniedze dara alutiņu,-
Kādus viesus sniedze gaida?
-Jau vakar, aizvakar
Sniedzes meita sadereta.
A, dzirdès, a, redzès,
Kas būs brūtes ormaniņš!
-Dzenišam raibi svārki,
Tas bij brūtes ormaniņš.
A, dzirdès, a, redzès,
Kas kamanu turetajs!
-Titilbiņš garkājiņš,
Tas kamanu turetajs.
A, dzirdès, a, redzès,
Kas būs malkas cirtejiņš!
-Teteram gaŗš deguns,
Tas bij malkas cirtejiņš.
A, dzirdès, a, redzès,
Kas būs malkas nesejiņš!
-Glodeniņa malku nesa,
Cērpu galu laipodama.
A, dzirdès, a, redzès,
Kas uguns kūrejiņš!
-Zalktis kūra uguntiņu,
Uz akmeņa guledams.
A, dzirdès, a, redzès,
Kas ūdens nēsajiņš!
-Krauklišam melni svārki,
Tas ūdens nēsajiņš.
A, dzirdès, a, redzès,
Kas būs gaļas kapatajs!
-Vārniņai zila galva,
Ta bij gaļas kapataja.
A, dzirdès, a, redzès,
Kāds būs pavāriņis!
-Zvirbulitis pavāriņis
Pelekàm biksiņàm.
A, dzirdès, a, redzès,
Kas būs trauku mazgataja!
-Bezdeliga dūmu lozdna,
Ta bij trauku mazgataja.
A, dzirdès, a, redzès,
Kas būs alus nesejiņa!
-Cielaviņa čakla meita,
Ta bij alus nesejiņa.
A, dzirdès, a, redzès,
Kas istabu slaucitaja!
-Lapsitei kupla aste,
Ta istabu slaucitaja.
A, dzirdès, a, redzès,
Kas būs dziesmu saucejiņš!
-Vilciņam dobja rīkle,
Tas bij dziesmu saucejiņš.
A, dzirdès, a, redzès,
Kas bij dziesmu dziedatajs!
-Cīruļam smalks balsits,
Tas bij labs dziedatajs.
A, dzirdès, a, redzès,
Kas būs danču vedejiņš!
-Žagatai gaŗa aste,
Gaŗu danču vedejiņa.
A, dzirdès, a, redzès,
Kas būs laba dancotaja!
-Stirnitei gaŗas kājas,
Ta bij laba dancotaja.
18605-0
Tec, māmiņa, vārtus vērt
Ar divàm slauktuvèm,
Nu pārveda tavs dēliņš
Pierietejšu līgaviņu.
28896-9
Ganu meita ganôs gāja,
Es teceju pavadìt;
Man pārnesa ganu meita
Zilu zīļu vaiņadziņu.
2178-0
Pie bāliņa sērsti gāju,
Vīzitê raušus cepu.
Sķic, incit, līkastit,
Apēd manu ceļa maizi.
«123456»
Meklēja iesūtītāju mierkalnu f
Rezultāti: 21 - 30 no 58
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī