SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja pagastu madliena
Rezultāti: 11 - 20 no 85
Meklēt vēl
4453-3
Saulit, balta māmaļiņa,
Teci drīzi vakarâ:
Sveša māte ganiņam
Maz maizites iedevuse.
32886-3
Jānits kliedza, Jānits brēca
Dziļas upes dibenâ;
Tekat, lieli, tekat, mazi,
Velkat Jāni maliņâ.
20232-5
Panāksnieku meitiņàm
Dzērves kliedza vēderâ;
Kur pagrieza deguniņu,
Tur izkala caurumiņu.
13250-49
Trīs meitiņas māmiņai,
Visas trīs amatnieces:
Viena vērpa, otra auda,
Trešà zīdu šķetereja.
Dod, māmiņa, man meitiņu,
Kas to zīdu šķetereja;
Ja nedosi tàs meitiņas,
Es nomiršu bēdiņâs.
Kur jūs mani glabasiet,
Bēdiņâs nomirušu?
Rociet rožu dārziņâ
Zem rozišu saknitèm.
Tur izauga kupla roze
Deviņiem žuburiem.
Kad iet meitas baznicâ,
Lai vij rožu vainadziņu;
Kad atnāk no baznicas,
Lai liek pūra dibenâ.
Cik pacēla pūra vāku,
Tik asaras noslaucija:
Te guļ mans mīļakais
Zem rozišu saknitèm.
15967-1
No ozola stalli cirtu
Brūnajam kumeļam;
Glāžu durvis, dēļu grīda,
Sidrabiņa redelites.
Sienâ situ zelta vadzi,
Kur pakāru iemauktiņus.
Smalku linu grožu vīju,
Sidrabâ mērcedams.
Nomazgajis baltas rokas,
Grožoj' savu kumeliņu.
Lai brauc mana līgaviņa,
Kà saulite mirdzedama.
Citi puiši man prasija,
Kas ta tāda lielamāte.
Ta nebija lielamāte,
Ta bij mana līgaviņa.
269-3
Padziedam (Sadziedam) mēs, māsiņas,
Nu vienâi vietiņâ (pulciņâ).
Dieviņš (Dievs to) zina, citu gadu
Kur mēs katra (kura) dziedasim (līgosim),
Cita tautu rociņâ,
Cita smilšu kalniņâ.
Kuŗa tautu rociņâ,
Ta nāks sērsti (sērstu) bāliņos;
Kuŗa smilšu kalniņâ,
Tàs (To) mūžam neredzès (neredzeja).
32560-15
Ņem, Jāniti, melnu zirgu,
Apjāj savus tīrumiņus,
Izmin usnes, izmin zāles,
Lai aug tīra labibiņa.
32955-0
Līgo Dievis ar Pērkoni,
Es ar savu bāleliņu.
Tev, Dieviņ, visa zeme,
Man tas viens bāleliņš.
9335-12
Tautiets mani lūkojàsi,
Ši devita vasariņa;
Es tautieti nolūkoju
Par istabu pāriedama:
Divi stundas kājas āva,
Trešo jūdza kumeliņu.
11687-0
Bāliņš sauca tautu meitu:
Sirsniņ, mana dvēselit!
Es, bāliņa īsta māsa,
Ta vārdiņa nedzirdeju.
«123456789»
Meklēja pagastu madliena
Rezultāti: 11 - 20 no 85
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī