SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja avotu 263c
Rezultāti: 11 - 20 no 31
Meklēt vēl
12079-0
Meitu māte savas meitas
Pliederôs audzinaja.
Velkiet, puiši, baltus cimdus,
Kad ejiet lūkoties.
32560-4
Jānits jāja rudzu lauku
Ar peleku ērzeliti,
Izmin smilgas, lācenites,
Lai aug mani tīri rudzi.
21501-0
Tautu dēlis resnvēderis
Īsajàm kājiņàm,
Trepes lika pie kumeļa,
Uz kumeļa uzkāpdams.
6143-7
Trinu spožu, berzu baltu
Savu zīļu vaiņadziņu;
Ši pēdeja vasariņa,
Man to spožu valkajot.
24221-2
Es tev lūdzu, tautu dēls,
Taisi augstas nama durvis:
Liela, gaŗa mūs' māsiņa,
Žuburaiņu kroni nesa.
25490-2
Tie cimdiņi bāliņam,
Tiem rakstiņi sajukuši,
Kam viņš man nevēleja
Gaišu skalu dedzinàt.
18807-0
Ej iekšâi, tautu meita,
Vaj tu duru neredzeji?
Vaj gribeji mūs' bāliņu
Visu mūžu vadajot?
15830-2
Diezin vaj tas tiesa bija,
Ko ļautiņi daudz runaja:
Teica manu pirmo brūti
Jau ar citu saderetu.
Neklausiju ļaužu runas,
Jāšu viņas apraudzìt.
Ne pusceļa nenojāju,
Satiek' viņu aizvedot.
Nezinaju, ko dariti,
Vaj griezt ceļu, vaj negriezt,
Vaj griezt ceļu, vaj negriezt,
Vaj raut savu zobentiņu.
Labak es ceļu griežu,
Ne kà rauju zobentiņu,
Vaj es citas nedabušu
Līdz citam rudeņam?
Bij man vienas rozes dēļ
Tādu augstu sētu pīt?
Bij man viena rieksta dēļ
Tādu gaŗu lagzdu liekt?
Bij man vienas meitas dēļ
Tādu gaŗu ceļu jāt,
Tādu gaŗu ceļu jāt,
Sviedrèt savu kumeliņu?
Sviedri teki kumeļami,
Man birst gaužas asariņas.
Ņemu savu seglu deķi,
Slauku sviedrus kumeļam;
Ņemu zīda nēzdodziņu,
Slauku paša asariņas.
25314-6
Man iedeva jaunà mārša
Pubulaiņas dāvaniņas;
Uz pubuļa pakāpos,
Rìgas pili ieraudzju.
6387-0
Tautas mauca, tālu (tāļu) nesa
Manu mazu gredzentiņu (gredzeniņu).
Es vaicaju bāliņam (brālitim):
Ieš' (Iet) pakaļ, vaj neieš' (neiet)?
- Neej, mana māseciņa,
Ieņems tevi valodâs.
«123»
Meklēja avotu 263c
Rezultāti: 11 - 20 no 31
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī