SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana

Ļ. cien. dainuskapis.lv apmeklētāji! Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik vietnē iegūstamā informācija var būt kļūdaina. Veicot pētījumus, lūdzam salīdzināt tekstus ar publicējumu – Krišjāņa Barona “Latvju dainām” (1. sēj. Jelgava, 1894; 2.–6. sēj. Pēterburga, 1903–1915).


Meklēja avotu 86a
Rezultāti: 1 - 10 no 39
Meklēt vēl
29799-1
Bērit manu kumeliņu,
Es tev auzu vairs nedošu,
Tu man kaunu padariji
Zeltenišu pulciņâ:
Tev kājiņa paslīdeja,
Man nokrita cepurite.
Kas godiga mātes meita,
Padod manu cepuriti;
Kas bij kāda vīzdegune,
Ne ar kāju nepaspēra.
33775-2
Divi sveces jūrâ dega,
Div' sudraba lukturiši;
Saules meita klāt sēdeja,
Zīdautiņu rakstidama.
231261-0
22340-3
Visi mani radi raud,
Ka es kalpa līgaviņa.
Neraudiet jūs, radiņi,
Vaj kalpam maizes trūka?
Vaj kalpam neuzauga
Pillas vārpas tīrumâ?
Vēl labaki mieži, rudzi,
Vēl labaks kumeliņš,
Vēl labaks kumeliņš,
Ne dažam saimniekam.
Daža laba saimeniece
Slauka gaužas asariņas;
Daža laba kalpa sieva
Cimdâ naudu žvadzina.
4319-0
Upe tek skanedama,
Es teceju raudadama;
Upei gulta dziļumâ,
Man nevaida seklumâ.
14363-1
Ganīdama izganīju
Treju līču āboliņu;
Gaidīdama sagaidīju
Treju tautu sajājam.
Sajāj tautas, norīb zeme,
Es guleju diena vidu.
Trīs māršiņas, brāļu sievas,
Slēpjat manu lielu kaunu!
Viena manu galvu glaudat,
Otra slaukat istabiņu,
Vecakâ brāļa sieva
Lai saņem svešus ļaudis.
Sveši ļaudis tà vaicaja:
Kur ta jūsu vīra māsa?
Vaj rozèm zarus lauza,
Vaj kroniti darinaja?
"Ni rozèm zarus lauza,
Ni kroniti darinaja,
Dārziņâ kreklu šuj,
Pie ozola mēridama.
Ta sacija mēridama:
Dabūš' vīru ka ozolu"!
32627-2
Labvakar(i), Jāņa māte,
Saņem savus Jāņa bērnus,
Jāņa bērni samirkuši,
Jāņa zāles lasidami.
20041-0
Pūt, vējiņi, dzen laiviņu,
Aizdzen mani Kurzemê;
Kurzemniece man solija
Sav' meitiņu malejiņu.
Solìt sola, bet ne deva,
Teic man' lielu dzērajiņu,
Teic man' lielu dzērajiņu,
Kumeliņa skrējejiņu.
Kuru krogu es izdzēru,
Kam noskrēju kumeliņu?
Pats par savu naudu dzēru,
Pats skrēj' savu kumeliņu.
Ai, lūdzama krodzeniece,
Iznes alus uz parāda;
Paaugs rudzi, paaugs mieži,
Es godigi aizmaksašu.
Nāks rudenis, ņemšu sievu,
Lūgšu tevi vedibâs;
Dzersim kāzas trīs dieniņas,
Lai dancoja panāksnieki.
13257-4
Šogad rozes vien ziedeja,
Citu gadu magonites;
Šogad tautas garam jāja,
Citu gadu iekšâ jās.-
"Labdien, meitu māmuliņa,
Vaj man dosi sav' meitiņu?"
Izdzirdusi tautu meita,
Ietek rožu dārziņâ,
Ietek rožu dārziņâ
Vainadziņu darinàt.
Nāk no dārza raudadama,
Asariņas slaucidama.
Vaj nu raudi, vaj neraudi,
Tūlit līdzi nevedišu;
Gaidi citas ceturtdienas,
Puško savu kambariti;
Izpuškojsi kambariti,
Gaidi mani atjājam.-
-Zeme rīb, tautas jāj,
Tec, māršiņa, vārtu celt,
Tec, māršiņa, vārtu celt,
Lai jāj tautas sētiņâ!
2221-15
Man bij viena raiba govs
Pašâ kūts dibenâ.
-Kur palika raibà govs?
To pārdevu naudiņâ.
-Kur palika ta naudiņa?
Ta sabira upitê.
-Kur palika ta upite?
To izdzēra melni vērši.
-Kur palika melni vērši?
Tie aizgāja garu ceļu.
-Kur palika garais ceļš?
Tas aizauga madaràm.
-Kur palika tàs madaras?
Tàs noplūca jaunas meitas.
-Kur palika jaunas meitas?
Tàs aizveda jauni puiši.
-Kur palika jauni puiši?
Aiz kalniņa muižiņâ.
-Kur palika ta muižiņa?
Ta sadega zil' uguni,
Ta sadega zil' uguni,
Ta sagruva pelniņôs.
-Kur palika tie pelniņi?
Tos izkasa melna (balta) vista.
-Kur palika melna (balta) vista?
To nospēra vanadziņš.
-Kur palika vanadziņš?
Tas aizskrēja zaļu birzi.
-Kur palika zaļa birzs?
To nolīda Dieva dēli.
-Kur palika Dieva dēli?
Tie uzkāpa debesîs,
Ar stīgàm stīgodami,
Ar bungàm bungodami.
-Ko tie dara debesîs?
Sēd pie galda rakstidami,
Kam būs mirt, kam dzīvot
Šai baltâ saulitê.
1234»
Meklēja avotu 86a
Rezultāti: 1 - 10 no 39
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī