SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana

Ļ. cien. dainuskapis.lv apmeklētāji! Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik vietnē iegūstamā informācija var būt kļūdaina. Veicot pētījumus, lūdzam salīdzināt tekstus ar publicējumu – Krišjāņa Barona “Latvju dainām” (1. sēj. Jelgava, 1894; 2.–6. sēj. Pēterburga, 1903–1915).


Meklēja avotu 301_1a
Rezultāti: 1 - 10 no 38
Meklēt vēl
7996-0
Es iegāju maltuvê,
Laba rīta nedevuse;
Dieviņš sēd, Laima stāv,
Laba rīta gaididami.
17758-0
Bitit, tavu šuvumiņu
Baznicâi dedzinaja;
Māmiņ, tavu lolojumu
Tāl' tautâs aizvedìs.
8011-2
Saprotiesi, saimeniece,
Ko vajaga malejai:
Sviest' ar maizi brokastî,
Salda piena nodzerties.
14508-0
Tautiets jāja bēru zirgu,
Nuļukušu cepuriti;
Nidod mani, māmuliņa, -
Noļukuse cepurite!
14363-6
Sajāj tautas, sarībina,
Es guleju launadziņu.
Trīs māršiņas, brāļu sievas,
Slēpiet manu lielu kaunu!
Viena manu galvu glauda,
Otra slauka istabiņu,
Ta trešaja aizteceja
Svešus ļaudis aizturèt.
Tautu dēli tai vaicaja:
Kur ta pate brāļu māsa?
-Brāļu māsa dārziņâi
Raibajâsi rozitês.
-Vaj rozèmi zarus loka,
Vaj vaiņagu darinaja?
-Ne rozèmi zarus loka,
Ne vaiņagu darinaja:
Brāļa māsa kreklu šuva,
Pie ozola mēridama;
Gan zinaja mēridama,
Kāds ozolis valkatajis.
28314-2
Bāliņš gāja linus sēt,
Sermuls ceļu pārteceja.
Audziet, mani gari lini,
Mirkstiet balti ūdenî,
Mirkstiet balti ūdenî
Sermuliņa baltumâ.
33603-3
Sasēda meitiņas
Rindiņâ.
Atveda bāliņu
Lūkoties.
Lūkojies, bāliņ,
Kura tev patīk.
- Ko ņemšu, māsiņa,
Izlasas vien.
- Jāj, manu bāliņu,
Zītara zemê,
Zītara meitiņu
Lūkoties.
6435-0
Ar vārtiem rozes zied,
Ar vārtiem magonites:
Pa vārtiem izvedìs
Pašu rožu dēstitaju.
12856-0
Ziemeļami pieci puiši,
Vieni paši apausiši.
Kad vaj'dzeja zirgu jūgt,
Cits no cita raustijàs.
3286-0
Māmulite mani sauca:
Meitiņ mana, nelietite!
Pagaid', mana māmulite,
Bušu lieta, kad uzaugšu.
1234»
Meklēja avotu 301_1a
Rezultāti: 1 - 10 no 38
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī