SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Daina #2629
Rezultāti: 1 - 3 no 3
2629-1
Cīrulit mazputniņ,
Negul' ceļa maliņâ,
Rītâ brauks lieli kungi,
Saņems tevi rociņâ,
Aizvedìs Vāczemê.
Tur tev liks malku cirst.
Kad tu malku sacirtisi,
Tad tev liks krāsni kurt;
Kad tu krāsni izkurisi,
Tad tev liks ogles dzēst;
Kad tu ogles nodzēsisi,
Tad tev liks bruņas kalt;
Kad tu bruņas būs' nokalis,
Tad tev liks kaŗâ jāt.
Ko tu kaŗâ nopelniji?
-Vienu nieku kniepadatu.
Kur palika kniepadata?
-To iespraudu liepu celmâ.
Kur palika liepu celms?
-Tas nodega zil' uguni.
Kur palika zil' uguns?
-To nodzēse smalks lietiņš?
Kur palika smalkais lietiņš?
-Tas aizgāje var' upê.
Kur palika var' upite?
-To izdzēra melli vērši.
Kur palika melli vērši?
-Tie aizgāja gaŗu ceļu.
Kur palika gaŗais ceļš?
-Tas noauga zaļu mauru.
Kur palika zaļais maurs?
-To noēda Dieva zosis.
Kur palika Dieva zosis?
-Tàs aizgāja lielu mežu.
Kur palika lielais mežs?
-To nolīda Dieva dēli.
Kur palika Dieva dēli?
-Tie aizgāje debesîs.
Tie tur ēde, tie tur dzēre
Mīļas Māras kambarî.
2629-1
Cīruliti mazputni,
Netup ceļa malìnâ,
Rītu brauks lieli kungi
Ieņems tevi karitê,
Ieņems tevi karitê,
Aizvedìs Vāczemê.
Tur tev liks malku cirst.
Ka tu malku sacirtisi,
Licìs tev krāsni kurt.
Ka tu krāsni izkūrìsi,
Ta tev liks ogles dzest.
Ka tu ogles sadzesìsi,
Licìs tev pie kalej' iet;
Tur tev liks bruņas kalt.
Ka tu bruņas nokalìsi,
Ta tev liks karâ iet.
Ka tu karu izdienesi,
Ta tev liks mājâs nākt.
Ko no kara atnesìsi?
Divas spranču adatìnas.
Ku mēs tàs glabasim?
Zaļâ liepas celmìnâ.
Ku palika liepas celms?
Tas nodedza zil' uguni.
Ku palika zils uguns?
Tas nolija smalku lietu.
Ku palika smalkaiš lietus?
Tas aizgāja lielupê.
Ku palika lielupite?
To izdzēra melli vērši.
Ku palika melli vērši?
Tie aizgāja zaļu mauru.
Ku palika zaļaiš maurus?
To apēda Dieva dzosis.
Ku palika Dieva dzosis?
Tàs aizgāja augstu birzi.
Ku palika augsta birzs?
To nolīda Dieva dēli.
Ku palika Dieva dēli?
Tie aizgāja uz Vāczemi,
Dzertu, ēstu, dzertu, ēstu,
Biķerišu spēledam'.
2629-1
Cīrulit mazputniņ,
Negul' ceļa maliņâ,
Rītâ brauks lieli kungi,
Saņems tevi rociņâ,
Aizvedìs Vāczemê.
Tur tev liks malku cirst.
Kad tu malku sacirtisi,
Tad tev liks krāsni kurt;
Kad tu krāsni izkurisi,
Tad tev liks ogles dzēst;
Kad tu ogles nodzēsisi,
Tad tev liks bruņas kalt;
Kad tu bruņas būs' nokalis,
Tad tev liks kaŗâ jāt.
Ko tu kaŗâ nopelniji?
-Vienu nieku kniepadatu.
Kur palika kniepadata?
-To iespraudu liepu celmâ.
Kur palika liepu celms?
-Tas nodega zil' uguni.
Kur palika zil' uguns?
-To nodzēse smalks lietiņš?
Kur palika smalkais lietiņš?
-Tas aizgāje var' upê.
Kur palika var' upite?
-To izdzēra melli vērši.
Kur palika melli vērši?
-Tie aizgāja gaŗu ceļu.
Kur palika gaŗais ceļš?
-Tas noauga zaļu mauru.
Kur palika zaļais maurs?
-To noēda Dieva zosis.
Kur palika Dieva zosis?
-Tàs aizgāja lielu mežu.
Kur palika lielais mežs?
-To nolīda Dieva dēli.
Kur palika Dieva dēli?
-Tie aizgāje debesîs.
Tie tur ēde, tie tur dzēre
Mīļas Māras kambarî.
Rezultāti: 1 - 3 no 3
meklēt Dainu skapī