SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Daina #13646
Rezultāti: 1 - 2 no 2
13646-2
Bāleliņi piekusuši,
Siekiem rudzus mēridami,
Kà māsiņa nepiekusa,
Saujiņàmi mēridama?-
Ej, māmiņa, maltuvêi,
Būs meitiņa samaluse.
Vaļâ duris, vaļâ logi,
Nejūt pašas malejiņas.
Nāk māmiņa raudadama,
Asariņas slaucidama,
Asariņas slaucidama
Baltâ linu nezdaugâ (noslaukâ).
-Ņem, dēliņi, kumeliņu,
Jāj māsai pakaļâ!
-Nosajāju vienu simtu,
Dasajāju augstu kalnu.
Pašâ kalna galiņâi
Spēlè pieci spēlmaniši.
Ai, jūs mīļi spēlmaniši,
Ko jūs še spēlejat?
-Spēlejami tai māsiņai,
Ko šodieni garam veda.
-Ai, jūs mīļi spēlmaniši,
Vaj jau viņa tālumâ?
-Salaižiet kumeliņu,
Tad jūs viņu panāksiet.
-Nosajāju otru simtu,
Dasajāju augstu kalnu.
Pašâ kalna galiņâ
Trejdeviņi kokletaji.
Ai, jūs mīļi kokletaji,
Ko jūs še koklejat?
-Koklejam tai māsiņai,
Ko šodieni garam veda.
-Ai, jūs mīļi kokletaji,
Vaj jau viņa tālumâ?
-Salaižiet kumeliņu,
Tad jūs viņu panāksiet.
-Nosajāju trešu simtu,
Dasajāju lepnu pili;
Visapkārti liepas zied,
Pie vārtiem atslēdziņa.
Iznāk divi jauni kungi
Kà peleki vanadziņi,
Saņem manu kumeliņu,
Ieved staļļa dibinâ,
Dod tam siena, dod tam auzu,
Dod tam tīra ūdentiņa.
Ieved pašu istabâi,
Sēdin' galda galiņâ,
Liek man ēsti, liek man dzert,
Liek apkārti skatities.
Ni es ēdu, ni es dzēru,
Tik apkārti skatijos,
Ieraudziju sav' māsiņu
Sēdam galda galiņâ,
Sēdam galda galiņâ,
Balta mice galviņâ.
Labvakar, man' māsiņa,
Vaj ar manim līdza nāksi?
-Ej ar Dievu, bāleliņ,
Līdza tevim vairs neiešu,
Man labaka maizes vieta,
Pa prātami arajiņš.
13646-2
Viena pate mūs' māsiņa,
Mēs deviņi bāleliņi,
Ik rītiņus maldinaja
Pa pūrami tīru rudzu.
Ej, māmiņa, apraudzìt,
Ko dar' mūsu malejiņa.
Iznāk māte raudadama,
Nav malejas kambarî.
Ko mēs brāļi darisim?
Seglosim kumeliņus,
Seglosim kumeliņus,
Dzīsimiesi mūs' māsiņu,
Dzīsimiesi mūs' māsiņu
Simtu jūdžu dieniņâ,
Simtu jūdžu dieniņâ,
Divi simti naksniņâ.
Otra simta galiņâ
Spēlè daiļi spēlmaniši.
Vaj, godigi spēlmaniši,
Ko tik daiļi spēlejat?
- Spēlejami tai māsai,
Ko vakar gaŗam veda,
Ko vakar gaŗam veda,
Ko tautiņas zagšus zaga,
Ko tautiņas zagšus zaga
No deviņi bāleliņi.
- Treša simta galiņâ
Iznāk māsa raudadama,
Iznāk māsa raudadama:
"Es jums līdzi vairs neiešu".
Rezultāti: 1 - 2 no 2
meklēt Dainu skapī