SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Meklēja laima
Rezultāti: 101 - 110 no 149
1069-1
Devu ziņu Laimiņai!
Devu ziņu māmiņai;
Papriekš Laima steigusies,
Kà vēl mana māmuļiņa.
4976-0
Balta, balta viešņa nāca
Bez saulites vakarâ;
Ta nebija balta viešņa,
Ta bārenes mīļa Laima.
1250-0
Gana jauna es apavu
Mātes kurpes kājiņâs;
Līdza Laima līdzinaja
Ar vecàm sieviņàm.
9658-0
Es izaugu pie māmiņas,
Jai mutites nedodama;
Zina Dievs, zina Laima,
Kad vēl došu tautiešam.
5070-0
Trīs reizites Laima (Laime) sauca,
Kalniņâ stāvedama:
Nāc ārâ, bārenit(e),
No tàm ļaužu valodàm!
8631-0
Ļaudis manu līgaviņu
Šur zinaja, tur zinaja;
Dēkla, Laima, ta zinaja,
Ta ne nieka nesacija.
1222-1
Es piedzimu bez naudiņas,
Bez gudrà padomiņa;
Dieviņš man naudu deva,
Laima gudru padomiņu.
29170-1
Kas iesvieda raibu koku
Manâ govu laidarâ?
Mīļa Laima, ta iesvieda,
Raibu govu gribedama.
4957-0
À, Dieviņi, à, Dieviņi,
Cēlusès, cēlusès,
Cēlusès Dēkla, Laima,
Sērdieniti godinàt.
1221-0
Trīskārt Laima jostu joda
Apkārt manu augumiņu:
Augi diža, stāv' godâ,
Valkà zīļu vaiņadziņu.
«789101112131415»
Meklēja laima
Rezultāti: 101 - 110 no 149
meklēt Dainu skapī