SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Brāļi un citi īstenieki apmeklē māsu tautās.
Katalogs > ... > Izprecētās meitas sakars ar tēva mājām, ar vecākiem, brāļiem, māsām. > Brāļi un citi īstenieki apmeklē māsu tautās.
Rezultāti: 91 - 100 no 114
26722-0
Pirmo gadu, bāleliņi,
Ciemoties nenākat:
Pirmo gadu man maizite
Augstajâ plauktiņâ.
26723-0
Pulkâ, brāļi, nejājat,
Man kaunina nedarat:
Nav tautieša klētinâ
Šķirbâ auzu sēnalin's.
26724-0
Raudatin saraudaju,
Pie māsiņas nogājuse:
Ni man svains pa prātam,
Ni māsai laba dzīve.
26725-1
Runajat, bāleliņi,
Kumeļâ sēdedami;
Es nevaru galdu klāt,
Ne iekšâ aicinàt,
Paši man iedevat
Tâi tukšâi vietiņâ.
26725-2
Runajat, diži radi,
Kamanâs sēdedami;
Ne man vaļas galdu klāt,
Ne iekšâ aicinàt.
26725-0
Runajat, bāleniņi,
Kumeļâ sēdedami;
Es nevaru galdu klāt,
Ne zemê kāpinàt.
Kad varešu, klāšu galdu,
Tad zemê kāpinašu.
26726-0
Znotiņš tek kazu kaut,
Redzej' mani atnākam;
Znotiņ, lopu netērè,
Man maizite kabatâ.
26727-0
Sudrabiņa žogu pinu
Baltābola kalniņam,
Svētu rītu ielaidišu
Jaunà brāļa kumeliņu;
Vecà brāļa nelaidišu,
Kam tas mani kaitinaja,
Kam tas mani apsolija
Pirmo reizi tautiņâs.
26727-1
Sudrabiņa žogu pinu
Baltābola kalniņâ;
Tur ielaidu svētu rītu
Jauna brāļa kumeliņu.
26728-1
Sunits rēja smiedamiesi,
Pazīstami viesi nāk:
Nāk māsiņa, nāk bāliņš,
Nāk bāliņa līgaviņa.
«67891011»
Rezultāti: 91 - 100 no 114
meklēt Dainu skapī