SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Dēlu mātes un meitu mātes pretejāds stāvoklis.
Katalogs > ... > Dēlu māte un meitu māte. > Dēlu mātes un meitu mātes pretejāds stāvoklis.
Rezultāti: 91 - 100 no 137
23623-2
Plisku plasku dēlu māte,
Noplīsuši lindraciņi;
Re, kur guba meitu māte,
Treji svārki mugurâ.
23623-3
Plisku plesku vīra māte,
Vieni brunči mugurâ;
Es bagata sievas māte,
Man bij treju mugurâ.
23623-4
Čupu čupu dēlu māte,
Treju brunču mugurâ;
Meitu māte nabadzite,
Vieni nātna lindraciņi.
23624-0
Kalnâ sēd dēla māte,
Ar ērkšķiem apauguse;
Lejâ mana māmulite,
Sīkajàm magonèm.
23625-0
Kas kaiteja meitu māti,
Krēslâ tautas bildinaja;
Dēlu māte nabadzite
Dažus suņus lādinaja.
23626-0
Kas tur nāk, zeme rīb?
Tur nāk meitu māmuļiņa;
Kas tur nāk, ķuzes klaudz?
Tur nāk dēlu māmuļiņa.
23627-0
Klibu kāju dēlu māte
Ielec meitu istabâ.
- Dod, māmiņa, man meitiņu,
Ar kājiņu nevareju!
23628-0
Ko tie kraukļi kraukšķinaja,
Ko žagatas žadzinaja?
Dēlu māte iesprūduse
Sausu koku starpiņâ.
Meitu māte skatijàs,
Glāžu logu atvēruse.
23628-1
Nebūs labi, nebūs labi,
Krauklis krāca ozolâ!
Dēlu māte iesprūduse
Sausa koka šekumâ.
Meitu māte skatijàs,
Glāžu logu atvērdama.
- Jel lūdzama, meitu māte,
Izglāb manu dvēseliti!
- Kāds velns tevi te iespēra
Sausa koka šekumâ!
23629-0
Meitu māte, dēla māte,
Abas diži dižijàs:
Vienai bija daiļa meita,
Otrai daiļa jaunavite.
«67891011121314»
Rezultāti: 91 - 100 no 137
meklēt Dainu skapī