SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Dažāda satura dziesmas.
Katalogs > ... > Dēlu māte kā preceniece un kā vīra māte un viņas satiksme ar vedamām meitām un vedeklām. > Dažāda satura dziesmas.
Rezultāti: 81 - 90 no 229
23496-2
Ik vakarus dēlu māte
Nāk pie manas māmuliņas.
Maza biju, nezinaju,
Ko ta nāca, ko nenāca,
Ja es būtu zinajuse,
Ka nāk manis lūkoties,
Es būt' viņas pavadijse,
Ar suniti rīdidama.
23497-0
Ik rītiņus dēlu māte
Tek pie manas māmuļites.
Jauna biju nezinaju,
Ko ta tek, ko netek;
Vaj ta tek nīšu šķieta,
Vaj tàs pašas audejiņas.
Pirms teceja nīšu šķieta,
Pēcak pašas audejiņas.
23497-6
Ko ta joda dēlu māte
Nāk pie manas māmulinas?
Jauna biju, nesapratu,
Ko ta sliņķe vazajàs.
Vakar nāca nīšu šķietu,
Šodien dailas audejiņas.
23497-4
Ik dieniņas dēlu māte
Nāk pie manas māmuliņas.
Vaj ta nāca nītes, šķieta,
Jeb vaj pašas audejiņas?
Ta nenāca nītes, šķieta,
Ta nāk pašas audejiņas.
Nītes, šķietu gan dabutu,
Audejiņu nedabūs.
23497-2
Ik dieniņas dēlu māte
Nāk pie manas māmulites.
Muļķe biju, nesapratu,
Ko ta nāca, ko nenāca;
Vaj ta nāca nīšu šķietu,
Vaj ar' pašas audejiņas.
Nīšu šķietu gan dabuja,
Audejiņas nedabuja.
23497-1
Ik dieniņas dēlu māte
Nāk pie manas māmuliņas.
Jauna biju, nezinaju,
Ko ta nāca, ko nenāca.
Pirms ta nāca nīšu šķietu,
Pēc nāk pašas audejiņas.
23497-5
Ik dieniņas dēlu māte
Tek pie manas māmulites.
Pirms teceja nītes, šķietus,
Pēc to pašu audejiņu.
23497-7
Ko tās ciema sievas nāk
Pie tàs manas māmulites?
Jauna biju, nezinaju,
Ko tàs nāca, ko nenāca;
Vaj tàs nāca nītes, šķietu,
Jeb vai pašu audejiņu.
Tâi trešâ gadiņâ
Atnāk pašu audējiņu.
Dod, māmiņa, nītes, šķietus,
Nedod pašu audejiņu.
23497-8
Nāk ik dienas ciema sieva
Pie tàs manas māmuļites.
Vaj ta nāca nīšu, šķietu,
Vaj tàs pašas audejiņas?
Nītes, šķietus gan dabosi,
Audejiņas nedabosi.
23497-3
Ik dieniņas dēlu māte
Nāk pie manas māmuliņas.
Vaj ta nāca nīšu šķieta,
Vaj ar' pašas audejiņas?
Dod, māmiņa, nīšu šķietu,
Nedod mani, audejiņu.
«56789101112131415»
Rezultāti: 81 - 90 no 229
meklēt Dainu skapī