SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Laba, laipna satiksme.
Katalogs > ... > Dēlu māte kā preceniece un kā vīra māte un viņas satiksme ar vedamām meitām un vedeklām. > Laba, laipna satiksme.
Rezultāti: 81 - 90 no 91
23170-0
Tur es kūru uguntiņu,
Kur degušas pagalites;
Tur es gāju tautiņâs,
Kur ir dzīva dēlu māte:
Nebūs darba daritaja,
Būs padoma devejiņa.
23171-0
Uz maniem māte prasa,
Vaj ir laba sveša māte?
Brīžiem laba, stundàm laba,
Ne visam mūdiņam.
23172-0
Uzdzeŗ mani dēlu māte
Sudrabiņa biķieriem;
Uzdzeŗ manim gobu zemi,
Sav' dēliņu arajiņu.
23173-1
Vīra māte bēdajàs,
Kāda būs vedekliņa.
Kāda būsi tu, māmiņa,
Tāda būs vedekliņa.
Ja tu mani meitu sauksi,
Tad es tevi māmuliņu;
Ja tu mani kuņu sauksi,
Tad tev' vecu raganiņu.
23173-0
Vīra māte gaudojàs:
Kad būt' laba jauņaviņa!
Ja būs' laba, vīra māte,
Es būš' laba jauņaviņa.
23174-1
Visi ļaudis niecinaja
Ta dēliņa māmuliņu;
Es būš' ieti, es dzīvošu
Kà ar savu māmuliņu.
23174-2
Visi soka, visi soka,
Bórga dála mòmuļeņa.
Kad ad gòju, as dzeivòju
Kó ar sovu mòmuļeņu.
23174-0
Visi saka, visi saka,
Bārga vīra māmuliņa;
Es būš' ieti un dzīvot
Kà ar savu māmuliņu.
23175-0
Cieši jožu cela jostu,
Pieder cieši valkajot;
Mīļi saucu svešas mātes,
Pieder mīļi pasaucot.
23175-1
Cieši jožu zīļu jostu,
Pieder cieši valkajot;
Mīļi klausu svešas mātes,
Pieder mīļi dzīvojot.
«56789»
Rezultāti: 81 - 90 no 91
meklēt Dainu skapī