SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Dažādi apcerējumi guldot un pēc guldīšanas.
Katalogs > ... > Guldīšana un modināšana. > Dažādi apcerējumi guldot un pēc guldīšanas.
Rezultāti: 71 - 80 no 211
24940-0
Guldijàm, sēdijàm,
Vecu tiesu darijàm;
Jau ganôs sasēduši,
Pieguļâ saguluši.
24941-0
Gulèt glaudu sav' galviņu
Pie peleka akmentiņa;
Labak glaudu pie akmiņa,
Ne pie slikta tēva dēla,
Akmentiņis to naksniņu,
Tēva dēlis mūžiņam.
24942-0
Gul', akmeni, manu vietu
Pie ta grima tēva dēla;
Akmenim cieta sirde,
Tam nebira asariņas.
24943-0
Guli, guli, Madaliņa,
Apakš Jāņa kažociņa;
Celies pate neceļama,
Lāp' kažoku neliekama.
24944-0
Guli, mana līgaviņa,
Uz manàm rociņàm,
Gan es tevi modinašu,
Kad gailitis padziedàs.
24945-7
Pats es dzēru, pats maksaju
Krogâ saldu alutiņu;
Pats preceju līgaviņu,
Tēvs, māmiņa nezinaja.
Pats pārvedu sētiņâ,
Pats ievedu klētiņâ,
Pats vietiņu pataisiju,
Pats ieņēmu klātgulèt.
Guli, mana līgaviņa,
Uz manàm rociņàm;
Kad rociņas nogulesi,
Tad es tevi modinašu.-
Celies, mana līgaviņa,
Necelies vaidedama,
Viņa saka celdamàs:
Vai, Dieviņ, galva sāp!
Kad es tiktu pie māmiņas,
Es sūdzetu māmiņai,
Es sūdzetu māmiņai
Šìs naksniņas gulejumu.
24945-0
Guli, mana līgaviņa,
Uz manàm(i) rociņàm;
Kad rociņas nogulesi,
Tad es tevi modinašu.
24945-8
Pats preceju, pats dereju
Sev dižanu līgaviņu.
Pats aizjūdzu kumeliņu,
Pats pārvedu sētiņâ,
Pats pārvedu sētiņâ,
Pats ielaidu klētiņâ;
Pats vietiņu pataisiju,
Pats paņēmu klātgulèt.
Guli, mana līgaviņa,
Uz manàmi rociņàm;
Kad rociņu nogulesi,
Tad es tevi modinašu.-
Celies, mana līgaviņa,
Gailis dzied, gaisma aust!
Līgaviņa atsacija:
Vai, Dieviņi, galva sāp!
Kad es tiktu pie māmiņas,
Es izteiktu māmiņai,
Es izteiktu māmiņai
Šàs naksniņas gulejumu.
Kur palika sārtie vaigi,
Sarkans rožu vainadziņš!
24945-9
Pats sukaju, pats baroju
Stallî bēru kumeliņu;
Pats es jūdzu, pats es braucu,
Pats pā(r)vedu līgaviņu;
Pats ievedu sētiņâ,
Pats ielaidu klētiņâ;
Pats pacēlu lēņu krēslu:
Sēdi, mana līgaviņa,
Sēdi, mana līgaviņa,
Līdz gultiņu pataisišu.
Pats gultiņu pataisiju,
Pats atsedzu villainiti,
Pats atsedzu villainiti,
Pats papriekšu iegulos.
Guli mana līgaviņa,
Uz manàm rociņàm;
Kad rociņas nogulesi,
Tad es tevi modinašu.-
Mosties, mana līgaviņa,
Jau rociņas noguletas!
Līgaviņa, modusès:
Vai, Dieviņis, galva sāp!
Ej, tautieti, jūdz kumeļu,
Lai es braucu pie māmiņas.
-Ne es iešu, ne es jūgšu,-
Tur braukusi, tur paliksi.
24945-10
Svīst gaismiņa, lec saulite,
Celies, mana līgaviņa!
Līgaviņa atbildeja:
Man galviņa gauži sāp!
Būt' tikuse pie māmiņas,
Pastāstitu māmiņai,
Pastāstitu māmiņai
Šis naksniņas gulejumu.
«4567891011121314»
Rezultāti: 71 - 80 no 211
meklēt Dainu skapī