SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Apdziedāšana dzīrās, talkā, muižas kopdarbos, godos, etc.
Katalogs > ... > Jaunekļu, puišu un meitu, savstarpēja satiksme. > Apdziedāšana dzīrās, talkā, muižas kopdarbos, godos, etc.
Rezultāti: 51 - 60 no 836
12705-5
Šmuks puìşeitş, daìla rùta,
Guļ çeļeņa maļeņâ.
Dìveņ, dúd syltu saùli,
Byuş myùsóm baŗeibeņa.
12705-2
Vānenieku veci puiši
Gar ceļmalu saguluši.
Dod, Dieviņ, siltu sauli,
Būs mušàm launadziņš.
12706-0
Dižens puisis ceļu jāja,
Šķita muižu pakaļâ;
Visa muiža kumeļâ,
Banšotâ cepurê.
12707-0
Diži puiši ceļu gāja,
Visa manta mugurâ:
Tur bij rudzi, tur bij mieži
Vienâ svārku kabatâ.
12708-1
Divi gāja, divi gāja
Pa celiņu runadami,
Viens bij skrandu skroderits,
Otris lūku vēverits.
12708-0
Divi gāja, divi gāja
Pa celiņu dziedadami,
Viens bij zirgu mietnieciņš,
Otris meitu brāķerits.
Bij tam zirgu mietniekam
Zirga sakas mugurâ,
Bij tam meitu brāķeram
Salmu kūlis pazusê.
12708-2
Divi gāja pa celiņu,
Abi divi runadami,
Viens bij ganu kūlejinis,
Otris meitu brāķerits.
12709-8
Trīsèt trīs apses lapa
Pret melniem debešiem;
Tà trīseja meitu sirds
Jaunu puišu pulciņâ.
12709-6
Trīcèt trīc apses lapa
Apariņas maliņâ;
Tà trīc puišu dvēselite
Uz jaunàm meitiņàm.
12709-7
Trīsèt trīs apšu lapa,
No vējiņa trīcinata;
Drebèt dreb puiša sirds
Uz skaisto mātes meitu.
«23456789101112»
Rezultāti: 51 - 60 no 836
meklēt Dainu skapī