SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Panāksnieku dziesmas.
Katalogs > ... > Par brūtes un brūtgana apģērbu. > Panāksnieku dziesmas.
Rezultāti: 21 - 30 no 120
21599-0
Būt' jel manim viena bijse
Mātes austa villainite,
Es būt' tautas nama plānu
Ar pusciņu izslaucijse.
21600-1
Dedzit man sveču guni,
Nadedzit skolu guns,
Navá munas vyllnòņétes
Skolu deùmu nesèjeņas.
21600-3
Dedziet man vasku sveci,
Priedes skalu nededziet,
Nevaid manas villainites
Priedes dūmu nesejiņas.
21600-0
Dedziet, tautas, sveč' uguni,
Skala vis nededziet!
Nava manas villanites
Skala dūmu redzejušas.
21600-2
Dedziet man sveču guni,
Skalu guni nededziet:
Nava manas vilnainites
Skalu guni redzejušas.
21601-0
Es bij maza meitenite,
Bet es tāļu nolīgoju:
To man dara daiļa rota,
Iznesiga valodiņa.
21602-0
Es gaidiju jauno svaini
Kà gulbiti ienākot;
Tas ienāca kà teters
Spalvainàm kājiņàm.
21603-2
Kà smildziņa mūs māsiņa,
Kà rasiņa villainite.
Dēlu māte izbijàs,
Kad ieveda istabâ.
21603-3
No smildziņas man svārciņi,
No rasiņas villainite;
Dēlu māte brīnijàs,
Kur ši tāda gadijàs.
Nebrīnies, dēlu māte,
Vēl man tādi bāleliņi,
Citam bija smilgu svārki,
Citam rasas cepurite.
21603-0
Es meitiņa kà smildziņa,
Man rasiņas villainite.
Dēlu māte brīnijàsi,
Kad ienācu istabâ.
Nebrīniesi, dēlu māte,
Vēl nāks mani bāleniņi,
Citam būs miglu svārki,
Citam rasu cepurite;
Vēl citam(i) kumeļam(i)
No smildziņas iemauktiņi.
«1234567891011»
Rezultāti: 21 - 30 no 120
meklēt Dainu skapī