SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Dziesmas no brūtes draudzes, panāksniekiem.
Katalogs > ... > Dažādas dziesmas par brūtganu un brūti dažādos kāzu brīžos un atgadījumos. > Dziesmas no brūtes draudzes, panāksniekiem.
Rezultāti: 21 - 30 no 438
22885-0
Ar tulkiem ietulkoja
Mani jaunu tautiņâs.
Vaj tie tulki palīdzès
Man mūžiņu nodzīvot?
22886-0
Ar valodu malti gāju,
Ar valodu istabâ;
Ar valodu es aizgāju
Lielajâs tautiņâs.
22887-0
Auklej' mani tēvs, māmiņa,
Auklej' pieci bāleliņi;
Piecu, sešu auklejumu
Viens neveiklis maldinaja.
22887-1
Auklej' mani pieci brāļi,
Auklej' sesta māmuliņa;
Piecu, sešu auklejumu
Viens neveiklis maldinaja.
22887-2
Baro mani tēvs ar māti,
Baro pieci bāleliņi;
Vienas tautas i noveda
Piecu sešu barojumu.
22888-2
Šūpo mani tēvs, māmiņa,
Šūpo pieci bāleliņi;
Pieci, seši šūpotaji,
Viens nelietis rājejiņš.
Nerāj mani tu, tautieti,
Ne es tava rājamà,
Sausa apse siliņâ,
Ta ir tava rājamà.
22888-0
Auklè mani tēvs, māmiņa
Auklè pieci bāleliņi;
Viens nelietis iznievaja
Piecu, sešu auklejumu.
22888-1
Šūpo mani tēvs, māmiņa,
Auklè īsti bāleliņi;
Piecu, sešu auklejumu
Viens nelietis niecinaja.
22889-0
Balt' aitiņa man' māsiņa
Sudrabiņa radziņiem,
Ta nobada tautu dēlu
Ar sudraba radziņiem.
22890-0
Bēda man gadijàs,
Tautu durvu daejot:
Bēda man, kà dzīvošu,
Kà apģērbšu arajiņ'.
«1234567891011»
Rezultāti: 21 - 30 no 438
meklēt Dainu skapī