SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Brūtes brāļi nes veltes no klēts uz istabu.
Katalogs > ... > Veltīšana. > Brūtes brāļi nes veltes no klēts uz istabu.
Rezultāti: 1 - 10 no 10
25247-0
Es jau saku, es jau saku,
Rožu smaka istabâ:
Ienes mūs' māsas
Rožotu pūru.
25248-0
Ko nesa divi brāļi
Tuzdami, rēkdami?
Skangalu pūriņu
Piesprauditu.
25249-0
Līktin ielīka
Brāliša mugura,
Māsiņas dāvanas
Nēsajot.
25250-0
Nelīdiet, sveši ļaudis,
Tumšajâ kaktiņâ,
Bāliņš nes velšu pūru
Ar abàm rociņàm.
25251-2
Pieoda istaba
Puķišu smaku:
Ienesa māsiņa
Ziedošu pūru.
25251-1
Ienes māsiņas
Ziedošu pūru,
Smird mana istaba
Rozišu smaku.
25251-0
Piesmierde istaba
Puķišu smaku:
Nu mūs' māsiņa
Pūriņu cilà.
25252-0
Raugaties, sveši ļaudis,
Ziedi bira istabâ;
Tie nebija puķu ziedi,
Tie māsiņas gabaliņi.
25252-1
Skataties, bāleliņi,
Ziedi bira istabâ;
Tie nebija koka ziedi,
Tie bij māsas gabaliņi.
25253-0
Visa tautu istaba
Ziediņiem bira.
Tautiņas jautaja:
Kam šie ziediņi?
Es pate ziedu
Nesejiņa.
1
Rezultāti: 1 - 10 no 10
meklēt Dainu skapī