SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Citi krustībnieki nopeļ kūmas, kas nemācējušas vaj nevīžojušas pādi dancināt un daudzināt.
Katalogs > ... > Citi krustībnieki nopeļ kūmas, kas nemācējušas vaj nevīžojušas pādi dancināt un daudzināt.
Rezultāti: 1 - 10 no 13
1579-1
Jaunis tēvs, māmuliņa
Jaunas kūmas saņēmuši:
Nei tie māk alus dzert,
Nei pēdiša daudzinàt.
1579-0
Jaunis tēvis, māmuļite
Jaunas kūmas salūguši:
Nezinaja kūmu dziesmu,
Ne pāditi daudzinàt.
1580-0
Šodien bija tev, Grietiņa,
Gulèt cūku midzenî:
Tev Dieviņis pādi deva,
Nemāceji daudzinàt.
1580-1
Vakar bija tev, Jāniti,
Gulèt cūku midziņâ:
Nezinaji pādei vārda,
Ne pādites daudzinaji.
1580-3
Šodien bija tev, Lavize,
Jagul cūku midzenî:
Ne māceji riņķu griezt,
Ne pāditi dancinàt.
Būt mani jēmuši, būt laimejuši:
Es mācetu riņķus griezt,
Ir pāditi dancinàt.
1580-2
Labak būtu tu, puisiti,
Gulejs cūku midzenî,
Ne kà gājis komiņàm
Labu ļaužu bērniņam.
1581-1
Dievs dod manim citu bērnu,
Es to kūmu vairs nelūgšu:
Ēsti, dzerti gan māceja,
Ne bērniņu daudzinàt.
1581-0
Dievs dod manim citu bērnu,
Šito kūmu vairs neņemšu:
Ēsti, dzerti gan māceja,
Ne pāditi dancinàt.
1582-0
Dievs nedeva tādas kūmas,
Kādas kūmas tam bērnam:
Izdzer alu, apēd maizi,
Bērnam vārdu nezinaja.
1583-0
Dievs dos bērnu citu gadu,
Neņemš' vaira šito kūmu:
Ni tie dzied, ni runà,
Pa kaktiem nošviksteja.
1»
Rezultāti: 1 - 10 no 13
meklēt Dainu skapī