SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Bāriņi, sērdieņi.
Katalogs > Cilvēka mūža ritums, ģimenes un radu sadzīve. > Bāriņi, sērdieņi.
Rezultāti: 11 - 20 no 2493
3909-1
Ai, bàereni, bàerenít,
Tavas gaudas aseriņ's!
Kur pilíte nuoepilè,
Tur sudrabs laistíjás.
3909-4
Bòriņeit, bòriņeit,
Nabòrst' sovu asareņu!
Kur nùbyra asareņis,
Tí pavèrka sudabreņa.
3909-0
Ai, bārene, bārenite,
Tavas gaudas asariņas!
Kur pilite nopileja,
Tur atspīd sudrabiņš.
3909-5
Bòriņeit, bòriņeit,
Tovu gaùdu asareņu!
Kur láşeite izpiļèja,
Ti pabyra sudabreņš.
3909-6
Gauži raud bārenite,
Zelta ? bira aseriņa;
Kur pilite nopileja,
Tur sudrabs atspīdeja.
3910-0
Vai, dieniņ, man' dieniņ,
Nikna mana sveša māte!
Cik iedama kambarî,
Dod ar dūri mugurâ.
3911-0
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ,
Bārga sveša māmuliņa:
Ar zobiem guni šķīla,
Par pagalmu tecedama.
3912-0
Vai, Dieviņ, vai, Dieviņ,
Kà tu mani neredzeji,
Kad es kritu bārenite
Asariņu paltitê!
3913-0
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ,
Kam jaunai man nomirt,
Kam man vairs nedzirdèt
Svešas mātes valodiņas!
3914-0
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ,
Ko tu esi man nolicis:
Mazai mira tēvs, māmiņa,
Jaunai mira arajiņš.
«1234567891011»
Rezultāti: 11 - 20 no 2493
meklēt Dainu skapī