SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Apkopj stallī zirgus un aplīgo tos.
Katalogs > Gada svētki un svinamas dienas. > Jāņi. > Apkopj stallī zirgus un aplīgo tos.
Rezultāti: 1 - 10 no 10
32495-2
Sirmi zirgi jūru peld,
Zelta segli mugurâ;
Staigà paši staļļa puiši,
Zelta pieši kājiņâs.
32495-1
Bij tâi kunga stallitî
Dālderaini kumeliņi;
Bij pašam jājejam
Zelta pieši kājiņâ.
32495-0
Danco kunga stiliņģî
Ābolaini kumeliņi;
Cierè paši jājejiņi
Zelta pieši kājiņâ.
32496-0
Div' ierbites ceļu tek
Nosukatu cekuliti;
Kà nav kauna Jānitim,
Nesukats kumeliņš.
32497-0
Jānišam divi staļļi
Pārdodamu kumeliņu.
Pirciet, mani bāleliņi,
Jel ar' vienu ceļa zirgu.
32498-0
Jānišami sirmi zirgi,
Māsas jāja pieguļâ;
Tautiņàmi acis dega,
Caur krūmiem raugoties.
32499-1
Jauni puiši nezinaja,
Kur gul ziedu māmulite:
Vidû stallî apakš grīdas
Zaļâ zīdu deķitê.
32499-0
Jauni puiši nezinaja,
Kur gul zirgu māmuļite:
Vidû staļļa apakš grīdas
Zaļâ zīda nēzdogâ.
32500-0
Man piedzima Jāņa nakti
Baltai ķēvei kumeliņš;
Ja zirdziņš, -tētiņam,
Ja ķēvite, -māmiņai.
32501-0
Nāc ārâ, Jāņa tēvs (saimenieks),
Es tev teikšu zirgu laimi:
Zirgu stallî apakš sliegšņa,
Tur ir tava zirgu Laime.
1
Rezultāti: 1 - 10 no 10
meklēt Dainu skapī