SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana

Ļ. cien. dainuskapis.lv apmeklētāji! Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik vietnē iegūstamā informācija var būt kļūdaina. Veicot pētījumus, lūdzam salīdzināt tekstus ar publicējumu – Krišjāņa Barona “Latvju dainām” (1. sēj. Jelgava, 1894; 2.–6. sēj. Pēterburga, 1903–1915).


Meklēja pagastu stende
Rezultāti: 1 - 10 no 46
Meklēt vēl
13167-12
Man nebija vilka bail,
Kà man veca puiša bail:
Čīkst tam kauli staigajot,
Klab tam zobi runajot.
21496-0
3316-0
Māte meitu audzinaja
Kà gosniņu laidarâ;
Kuŗš puisitis tādu ņems,
Lai vij ašu pātadziņu.
19989-0
Kas tas tāds siena maiss,
Kas guļ kroga pabeņķî?
Tas nebija siena maiss,
Tas daiļais (lepnais) tautu dēls.
12169-0
Neņemiet tàs meitiņas,
Tàs nav darba daritajas:
Baltas rokas, baltas kājas,
Melna govu slaucenite.
2221-6
Buciņ, buciņ, kur liki bārzdiņu?
-Atdevu Krievam izkapti kalt.
Kam to izkapti vajadzeja?
-Izkapti vajadzeja sieniņu pļaut.
Kam to sieniņu vajadzeja?
-Sieniņu vajadzeja gosniņām dot.
Kam to gosniņu vajadzeja?
-Gosniņu vajadzeja pieniņu slaukt.
Kam to pieniņu vajadzeja?
-Pieniņu vajadzeja bērniem dot.
Kam to bērnu vajadzēja?
-Bērnu vajadzeja cūciņu ganìt.
Kam to cūciņu vajadzeja?
-Cūciņu vajadzeja kalniņu rakt.
Kam to kalniņu vajadzeja?
-Kalniņu vajadzeja miezišu sēt.
Kam to miezišu vajadzeja?
-Miezišu vajadzeja alutiņu brūvet.
Kam to alutiņu tev vajadzeja?
-Alutiņu vajadzeja brāļiem dzert.
Kam to brāļu vajadzeja?
-Brāļu vajadzeja karâ raidit.
Ko tie laba pārnesìs,
No kariņa pārnākdami?
-Sīkas mazas adatiņas.
Kur palika adatiņas?
-Tàs iedūra sviķcelma.
Kur palika sviķcelmiņš?
-Tas izdega ziluguni.
Kur palika ziluguns?
-Tas aplija smalklietiņu.
Kur palika smalklietiņš?
-Ieteceja dziļupê.
Kur palika dziļupite?
-To izdzēra Dieva vērši.
Kur palika Dieva vērši?
-Tie nogāja gaŗceliņu.
Kur palika gaŗceliņš?
-Tas apauga zaļmauriņu.
Kur palika zaļmauriņš?
-To noēda Dieva zoses.
Kur palika Dieva zoses?
-Tàs noskrēja augstmežâ.
Kur palika augstmežiņš?
-To nocirta Dieva dēli.
Kur palika Dieva dēli?
-Tie nogāja Vāczemê,
Grāmatiņu mācities.
Skritaļo, skritaļo!
13890-1
Puško mani māmulite,
Tēvs baro kumeliņu,
Es izaugu puškots vīrs,
Barots mans kumeliņš.
12840-2
Stendniekôs pulka puiši,
Visi puiši slinki bija;
Ar ķeksiti pirtî stūma,
Ar ecešàm krogâ brauca.
12410-0
Tici mani, māmulite,
Es tev melu nemelošu,
Bāliņš ņēma tautu meitu
Sava bēra pakaļâ.
14152-9
Tautu meita gauži raud,
Precenieki gaŗam jāj.
To tev dara melni spaņņi,
Neslaucita nama priekša.
12345»
Meklēja pagastu stende
Rezultāti: 1 - 10 no 46
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī