SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja pagastu sinole
Rezultāti: 91 - 100 no 452
Meklēt vēl
15822-0
Aiz ko manim sirds sāpeja,
Aiz ko vaigi nobāleja?
Sirds sāpeja žēlabàm,
Vaigi bāl asaràm:
Redzu savu mīļu draugu
Pie laulibas pievedam.
Divi veda aiz rociņas,
Trešais nesa vainadziņu.
14010-0
Teci, mans kumeliņš,
Tec galviņu grozidams,
Pretim nāk tautu meita,
Raibus cimdus adidama.
22435-0
Augstu svieda, zemu krita
Sarkanais āboliņš;
Tālu gāja, laisku ņēma
Diženais tēva dēls.
3076-0
Kura meita tēva klausa,
Pilni pirksti gredzentiņu;
Kura meita neklausija,
Piln' mugura žagariņu.
20079-0
Vakar dzēra div' bāliņi
Sakārnišu krodziņâ;
Šodien brauc Sakārnits
Dalderišus lasidams.
3263-2
Veca mana māmuļiņa,
Kas to vairs jaunu dos!
Sēd galviņu nokārusi,
Kà rudeni miežu vārpa.
31937-0
Augstu skrēja vanadziņš
Par visiem putniņiem;
Augsti jāja kara kungi
Par visiem kundziņiem.
30341-0
Kas vareja gudraks būt
Par bitites gudrumiņu?
Saulitê ziedus nesa,
Migliņâ darinaja.
32877-0
Nākat šurpu, nākat šurpu,
Viņas puses līgotaji;
Ja jūs šurpu nenāksiet,
Mēs jau turpu neiesim.
13250-47
Trīs gadiņi audzinaju
Stallî bēru kumeliņu,
Cetortâ gadiņâ
Lieku sedlus mugurâ,
Lieku sedlus mugurâ,
Bēru riekstus kulitê.
Jāj' pa ceļu spēledams,
Uzjāj' meitas maltavê.
Laidu riekstus šurpu, turpu,
Diezgan riekstu kulitê,
Diezgan riekstu kulitê,
Diezgan meitu lasitaju.
Kamēr meitas riekstus lasa,
Tikmēr kuņa maltavê;
Kamēr meitas kuņu kūle,
Tikmēr saule vakarâ.
-Kur tu jāsi, ciema puisi?
Jau saulite vakarâ;
Gul' pie mums, ciema puisi,
Mums ir vieta pataisita,
Mums ir vieta pataisita
Dziļajâ kambarî,
Dziļajâ kambarî,
Tumsajâ kaktiņâ.
-Kaktiņâ guledams,
Nolūkoju meitu godu,
Nolūkoju meitu godu,
Ko dar' meitas vakarâ.
Viena šuva, otra ada,
Trešà zīdu šķeterè.
Dod, māmiņa, to meitiņu,
Kura zīdu šķeterè;
Ja nedosi tàs meitiņas,
Es nomiršu žēlabâs.
Kur jūs mani glabasiet,
Žēlabâs nomirušu?
Rociet rožu dārziņâ
Zem rozišu saknitèm.
Tur uzauga kupla liepa
Deviņiemi žuburiem.
Devitâi žuburâ
Tur aug krusts un zelta roze.
Ta nebija zelta roze,
Ta bij puiša dvēselite.
Tur sagāja jaunas meitas
Ik sestdienas puškoties,
Ik sestdienas puškoties,
Ik svētdienas baznicâ,
Ik svētdienas baznicâ,
Par puisiti Dievu lūgt,
Par puisiti Dievu lūgt,
Meitu bēdâs nomirušu.
«678910111213141516»
Meklēja pagastu sinole
Rezultāti: 91 - 100 no 452
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī