SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja pagastu aizkraukle
Rezultāti: 81 - 90 no 156
Meklēt vēl
28328-0
Dievs palīdz, tautu dēls,
Linu zemi ecejot!
-Paldies, tautu zeltenite,
Pate būsi plūcejiņa.
25191-5
Kādi raksti neziedeja
Tautu meitas pūriņâ:
Gan ziedeja zīļ' spārniņi,
Gan ar' vaska ritentiņi.
24271-0
Tautu meita gauži raud,
Vainadziņu nesadama.
Neraud' gauži, tautu meita,
Ta nav tava mūža rota:
Zīda spices, zelta auba,
Ta būs tava mūža rota.
1016-0
Mazi bērni skaistu (skaistas) dziesmu (dziesmas)
Vārdzinàt vārdzinaja:
Ielikuši vīzitê,
Pa istabu vizinaja.
13037-0
Gaidi, gaidi tu, tautieti,
Tu gaid' manis, es gaid' tevis;
Tu gaid' manis uzaugot,
Es gaid' tevis nomirstot.
18975-0
Aust', gaismiņa, lec, saulite,
Lai nāk mani bāleliņi;
Tautas mani šo naksniņu
Kà putniņu vārdzinaja.
17700-6
Vītols auga sētsvidû,
Es vītola pakrēslî;
Vējš nolauza vītoliņu,
Man' aizveda sveši ļaudis.
34043-4
Es nomešu balu pupu
Daugaviņas maliņâ;
Ta izauga liela gara
Deviņiem žuburiem.
Es uzkāpu debesîs
Pa tiem pupas žuburiem.
Man iedeva Dieva dēls
Trim kantèm zobeniņu.
Es pārciršu Velnam galvu
Deviņiemi gabaliem,
Man apskrēja brūni svārki
Ar tàm Velna asinìm.
Ai, Laimiņa, svēta Māra,
Kur mēs viņus mazgasim?
-Tâi vietâ mazgasim,
Kur deviņas upes tek.
-Ai, Laimiņa, svēta Māra,
Kur mēs viņus kaltesim?
-Tâi liepâ kaltesim,
Kur deviņas saules spīd.
-Ai, Laimiņa, svēta Māra,
Kur mēs viņus sakulsim?
-Tâi namâ sakulsim,
Kur deviņas vāles stāv.
33697-4
Tumsâ gāju vakarâ,
Kas manim biedrim nāca?
Dieviņš manim biedrim nāca,
Mēnestiņis gaišumâ.
15771-0
Kaut man būtu putna spārni,
Vāverites vieglumiņš,
Tad es savu līgaviņu
Ik vakara apmekletu.
«56789101112131415»
Meklēja pagastu aizkraukle
Rezultāti: 81 - 90 no 156
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī