SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja avotu 200a
Rezultāti: 71 - 80 no 337
Meklēt vēl
35645-1
Kà mēs tevi rūnisim,
Vecu Prūšu ērzeliti?
Durvîs gālu ievērsim,
No pakaļas rūnisim.
19126-3
Uldriķi papriekšu,
Peleki pakaļ;
It no pakaļas
Tie strīpainiši.
25356-0
Visi ļaudis tà vien teica,
Ka man segs kazas ādu;
Man uzsedza kuplu sagšu
Zeltitàm maliņàm.
32244-0
Iešūpaja, ielīgoja,-
Kas iekāpa šūpulî?
Greizu ratu taisitajs,
Tas iekāpa šūpulî.
3867-0
Diži radi, bajàriņi,
Stūma mani lejiņâ;
Dieviņš ņēma pie rociņas,
Veda mani kalniņâ.
34853-3
Tas puisitis jauns teicàs,
Kas, vels, viņu jaunu deva?
Piecu bērnu tēviņš bija,
Vēl tureja puiša gadus.
33557-0
Eim', pašas māsiņas
Danciti vest!
Ciempuiši slinki,
Brāliši mazi.
Es māceju danci vest
Līkumiņu līkumiem;
Audekliņa nemāceju,
Tas teceja čokarâ.
Lai teceja, ja teceja,
Gan es pate noaudišu.
Man māmiņa noauduse
Dancojamu rinduciņu:
Zīda, zelta apmetuse,
Sudrabiņa ieauduse.
Paldies saku māmiņai
Par to kuplu rinduciņu,
Es varju tautu dēlu
Sterbelês sitinàt.
Jūdz zemê, jūdz zemê,
Jau piekusa, jau piekusa,
Simtu jūdzu ritinaja
Tai vienâ jūgumâ.
17749-0
Pretim kalnu lietus lija,
pretim zaļa zāle auga;
Pretim tautu, mūs' māsiņa,
Runà dzedru valodiņu.
6246-0
Es neļāvu nevienam
Nomaukt savu gredzentiņu;
Kas mauc manu gredzentiņu,
Lai ņem manu vainaciņu.
14307-8
Sveši ļaudis laivu sauca,
Aiz Ventiņas stāvedami.
Eita, brāļi, dzenat laivu,
Bet tik gudri runajat.
Ja vaicaja sveši ļauids:
"Vaj ir diža jūs' māsiņa?"
Ne tik diža, ne tik maza,
«4567891011121314»
Meklēja avotu 200a
Rezultāti: 71 - 80 no 337
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī