SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja pagastu lēdurgas
Rezultāti: 51 - 60 no 108
Meklēt vēl
15949-0
Melnits mans kumeliņš
Kà ūdens vabulits.
To es došu māsiņai
Svētdien braukt baznicâ.
7640-0
Gulèt gribu, miedziņš nāca,
Māmiņ' vaļas man nelaida.
Saka māte nelaizdama:
Aiz vārtiem precenieki,
Aiz vārtiem precenieki,
Vaj pūriņš piedarits?
2765-0
Bērziņš meitas aicinaja:
Nākat, meitas, slotas griezt;
Griežat, meitas, pazarites,
Negriežat galotnites,
Lai paliek galotnite,
Kur putnam uzmesties.
30676-0
Nāc ārâ, nāc ārâ,
Kas mežâ brīkšķinaja!
Vaj bij briedis, vaj bij lācis,
Vaj nelieša tēva dēls?
13174-0
Visi saka, visi saka:
Veca, veca ta meitiņa!
Nav meitiņa pieauguse,
Jau par vecu daudzinaja.
11204-1
Es neiešu savu mūžu
Aiz ezara sievu ņemt,
Ezar' putni gaigališi
Tramda manu kumeliņu.
Man nokrita zelta pieši,
Trīs dālderu cepurite.
Kas godiga mātes meita,
Padod manu cepuriti,
Padod manu cepuriti,
Padod manus zelta piešus;
Kas jau kāda vīzdegune,
Ne ar kāju nepaspēra.
12503-0
Drebi, drebi, apšu lapa,
Vējiņš tevi drebinaja;
Tà drebeja jauni puiši
Pie meitàmi guledami.
24847-0
Guli, manu arajiņu,
Rudzu salmu vietiņâ,
Nu vēl iešu bāliņôs
Paladziņu audināt.
26366-0
Tec, upite, līkus lokus,
Aiztec manu līgaviņu,
Nu bēg mana līgaviņa,
Villainites padusê.
17899-0
Manu baltu bāleliņu,
Kà tev manis žēl nebija?
Pats tautàm izsoliji,
Pats iecēli kamanâs.
«234567891011»
Meklēja pagastu lēdurgas
Rezultāti: 51 - 60 no 108
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī