SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja pagastu Ārlava
Rezultāti: 51 - 60 no 667
Meklēt vēl
13577-1
Ko tie suņ' lād'ne
Rož' dārz' maliņê?
Taut's krāp' mūs' māsiņ'
Roz's raut dārziņê.
11450-0
Zila zaļa līdaciņa,
Nāc ar mani spēleties:
Visgudraja mātes meita,
Nāc manâ rociņâ.
17092-0
Puškojies, greznojies,
Jauna vīra līgaviņa;
Es būt' ari puškojies,-
Mani veda atraišam.
17212-0
Vedejiņu kumeliņi
Kà pērnie siveniņi;
Kad gribè riņķê griezt,
Satupès sētmalê.
30738-1
Dod, māmiņa, kam dodama,
Nedod mani zvejniekam:
Trūkst dzeniši, slīkst laiviņa,
Pazūd mūžam arajiņš.
9015-0
Vaj tamdēļ Dievs norāja,
Ka ļautiņi niec'nè?
Laimiņ' ved', Dieviš cēl'
Laba vīr' kumeļâ.
16713-0
Es domaju sav' pūriņu
Ne par sliegsni nepārcelt;
Dieviņ, tavu likumiņu!
Par novadu vizinaja.
19496-2
Apentiņ, apentiņ,
Tu man kaunu padariji:
Dažu labu apguldiji
Apautàm kājiņàm.
15687-0
Kad es būtu zinajuse,
Kuŗu dienu tautas jāj,
Labak būtu to dieniņu
Apakš egles pasēdejse,
Lai būt' mana villainite
Egļu skuju nobiruse,
Ne kà mani balti vaigi
Asarâs nomirkuši.
15545-11
Tautiets man cimdus prasa,
Kà cimdiņus es dabušu?
Cimdi pūra dibinâ,
Mātei pūra atslēdziņa.
Dod, māmiņa, atslēdziņu,
Iešu pūru apraudzìt.
Māte bija gudra sieva,
Nāk man līdzi klētiņê.
Kà par laimi suņi rēja,
Māmiņ' gāja raudzities.
Līdz māmiņa raudzijàs,
Man cimdiņi azotê.
Še, tautieti, tev cimdiņi,
Tie no mana pūra ņemti,
Tie no mana pūra ņemti,
Zagt' no manas māmuliņas.
«23456789101112»
Meklēja pagastu Ārlava
Rezultāti: 51 - 60 no 667
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī