SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja iesūtītāju Ērenstreits t
Rezultāti: 51 - 60 no 231
Meklēt vēl
28714-0
Simtu reizu vasarâ
To celiņu ritinaju,
Žāvedama, vietedama
To balto āboliņu.
21369-6
Mans bāliņš sēd aiz galda
Kà kuplais ozoliņš;
Tautu meita ieblakam
Kà dzeltena miežu vārpa.
9228-0
Ļauni ļaudis manu Laimi
Ūdenî slīcinaja;
Man' Laimiņa žāvejàs
Zelta kārkļu krūmiņâ.
32727-0
Kas tur spīd, kas tur viz
Jāņa mātes kambarî?
Jāņa māte grozijàs,
Zīda kleita mugurâ.
34032-0
Celies agri, Saules meita,
Mazgà baltu liepas galdu,
Rītu nāks Dieva dēli,
Tavu godu lūkoties.
4239-1
Šorīt agri saule lēca,
Agri lēca raudadama;
Šorīt agri es atradu
Sērdieniti nosalušu.
12173-0
Neskrej tāļu, vanadziņi,
Baltas vistas upmalâ;
Nejāj tāļu, bāleliņi,
Smukas meitas ciemiņâ.
20430-5
Puisi, puisi, plukatiņ,
Nenāc meitu pulciņâ!
Meitas tevi kājàm spēra,
Suņi draiskas dricinaja.
8900-2
Sīvi nātri apauguši
Laukâ smuidru ozoliņu;
Grimi ļaudis apņēmuši
Manu skaistu augumiņu.
31933-7
Div' baloži strautâ dzēra,
Abi dzēra dūdodami;
Div bāliņi kaŗâ jāja,
Abi jāja raudadami,
Abi jāja raudadami,
Nepuškotas cepurites.
Tec, māsiņa, dārziņâ,
Puško brāļu cepurites.
Dziedadama appuškoja,
Raudadama pavadija.
-Neraud' gauži, mūs' māsiņa,
Gan tu mūs sagaidisi.
Ja tu mūs nesagaidi,
Pārnāks mūsu kumeliņi.
Pavaicà kumeļiem,
Kur palika jājejiņi.
Tur palika jājejiņi.
Kur asiņu upe tek.
Tur gul vīri kà ozoli,
Kà mēreni muiženieki,
No kauliem tiltu taisa,
No zobeniem sētu sprauž.
«23456789101112»
Meklēja iesūtītāju Ērenstreits t
Rezultāti: 51 - 60 no 231
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī