SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja pagastu tīnūži
Rezultāti: 41 - 50 no 61
Meklēt vēl
1224-2
Vienas mātes mēs bērniņi,
Vaj visiem viena laime?
Vaj tie visi mazgajàs
Vienâ laimes ūdenî?
11667-3
Es bērziņa nelociju,
Bērzajâi ganidama;
Es tautiņu nenicinu,
Bāliņôsi dzīvodama.
11057-2
Audz, māsiņa, tieva, gara,
Ne tu mana malejiņa;
Tautu meita zema, resna,
Ta būs mana malejiņa.
12981-0
Tupi, tupi, Pēteriti,
Pie ta cepļa caurumiņa;
Vaj tu gaidi siltas maizes,
Vaj tàs pašas cepejiņas?
9203-7
Kaut satiktu sav' Laimiņu
Jele ceļa galiņâ,
Kraut' akmiņu vezumiņu,
Apkārt kalnu tecinatu.
17456-1
Jūra, jūra, ka tu kauci?
Māsa, māsa, ka tu raudi?
Jūra kauca smalku tīklu,
Māsa rauda bāleliņu.
14123-0
Slauk', māmiņa, durvu priekšu,
Es slaucišu istabiņu;
Manis dēļ(i) tautas jāja,
Tev' papriekšu bildinaja.
7405-0
Aiz upites smukas meitas,
Platas auda villainites,
Platas auda villainites,-
Jāved viena bāliņôs.
13266-0
Jāju, jāju kokledams
Uz tàm Prūšu robežàm.
Satiek vienu Prūšu meitu
Vien' saktiņu krūtiņâs.
Ne es ņemšu, ne man tīk
Vien' saktiņu krūtiņâs.
Jāju, jāju kokledams,
Uz tàm Prūšu robežàm.
Satiek' otru Prūšu meitu
Div' saktiņas krūtiņâs.
Ne es ņemšu, ne man tīk
Div' saktiņas krūtiņâs.
Jāju, jāju kokledams
Uz tàm Prūšu robežàm.
Satiek' trešu Prūšu meitu
Trīs saktiņas krūtiņâs.
To es ņemšu, ta man tīk,
Trīs saktiņas krūtiņâs.
18803-14
Tautu meita puru brida,
Vasku kurpes kājiņâ;
Tec, bāliņi, met laipiņu,
Ta būs tava līgaviņa.
«123456»
Meklēja pagastu tīnūži
Rezultāti: 41 - 50 no 61
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī