SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja avotu 313
Rezultāti: 41 - 50 no 70
Meklēt vēl
14329-0
Trīs rītiņi saule lēce
Sarkanâ kociņâ;
Trīs rudeņi tautas jāja
Bārenites raudzities.
18210-1
Kodeļa, sprēslica
Pa namu danco;
Tautiņas aizveda
Vērpejiņu.
Tec pakaļ, kodeļina,
Kur panāksi vērpejiņu?
Vaj panāksi celiņâ,
Vaj celiņa maliņâ?
- Ni panācu celiņâ,
Ni celiņa maliņâ,
Panāk' tautu istabâ,
Ar tautieti sāniem sēd,
Ar tautieti sāniem sēd,
Samijuši gredzentiņus.
Ni var kungi ko darìt,
Ni var savi bāleliņi.
3961-2
Māmiņ' mani auklejuse,
Godâ vis nelikuse;
Liec godâ, sveša ma.te,
Tev būs visi mīļi vārdi.
14339-0
Vārna egli notupeja,
Šāvejiņa gaididama;
Tautas zirgu nojādija,
Kamēr māte mani deve.
7546-0
Villanites veledama,
Iesviež' vāli Daugavâ;
I es pati aizlīgošu
Villanišu veletaja.
14620-0
Meitiņ' lēti pasakama,
Ne tik lēti dabujama:
Lūza rati, svīda bēris,
Meitu māti meklejot.
17941-3
Gan es biju mīlejusi
To svešo māmuliņu,
Jau es tautu kamanâs,
Nesedz baltu villaniti.
32776-0
Jāņa tēvs bēdajàs,
Zaķi miežus noēduši.
Nu paldies, tà vajag,
Kad Jāņiem al's nedara.
22692-0
Balta puķe vīstijàs
Zem kumeļa kājiņàm;
Ta nebija balta puķe,
Ta bij brāļa līgaviņa.
2093-2
Zīlite žubite, kur tavi bērniņi?
- Daugavas malâ ozola zarâ.
Kas viņus šūpo, kas viņus auklè?
- Vējmāte šūpo, vējmāte auklè.
Ja gadàs vējmātei iesnausties?
- Ko dara rīkstite, necēlusi?
Ja gadàs rīkstitei lūztama dien'?
- Ko dara nazits nedarinajs?
Ja gadàs nazitim lūztama dien'?
- Ko dara kalejs, nekaldinajs?
Ja gadàs kalejam mirstama dien'?
- Ko darìs jaunajie, nekaldinajši?
Jaunajie sacija, nemākoši,
Aizgāja uz Rīgu mācities.
«1234567»
Meklēja avotu 313
Rezultāti: 41 - 50 no 70
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī