SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana

Ļ. cien. dainuskapis.lv apmeklētāji! Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik vietnē iegūstamā informācija var būt kļūdaina. Veicot pētījumus, lūdzam salīdzināt tekstus ar publicējumu – Krišjāņa Barona “Latvju dainām” (1. sēj. Jelgava, 1894; 2.–6. sēj. Pēterburga, 1903–1915).


Meklēja pagastu aizkraukle
Rezultāti: 31 - 40 no 156
Meklēt vēl
26580-3
Cielaviņa vedekliņa,
Vaj tu mani gaidijusi?
Vaj tu manim izcepusi
Magoniņu pīradziņus?
12926-8
Ruden puiši zābakôs,
Ruden cauņu cepurês;
Pavasaru dvēselite
Diedziņâji karajàs.
18090-4
Ai, tu manu bāleliņ,
Kam tik tāļi sadereji!
Salūst mani dzelzu vāģi,
Piekūst manis kumeliņš.
13167-14
Pasarg', Dievis, no ta velna,
No vecàs mātes meitas:
Čīkst kauliņi staigajot,
Grab zobiņi runajot.
282-5
Trīs meitiņ's sēdeja ābeļu dārzâ.
Ņem, bāliņ, vienu, es ņemšu otru;
Ta trešà, mazà, lai kalpo mātei,
Lai kalpo mātei, lai dara pūru.
13250-44
Tēvs dēlami naudu deva,
Lai pirk bēru kumeliņu.
Labak pirku oša laivu,
Ne kà bēru kumeliņu;
Kamēr bēris auzas ēda,
Jau laiviņa gabalâ.
Teci, mana oša laiva
Simtu jūdzes dieniņâ,
Simtu jūdzes dieniņâ,
Divi simti naksniņâ,
Ka tu vari aiztecèt
Līdz pat Saules pagastam.
Tur tâi Saules pagastâ
Veca, veca māmuliņa.
Tai vecai māmiņaji
Trīs meitiņas zeltenites.
Viena vērpa, otra auda,
Trešà zīdu šķetereja.
Dod, māmiņa, to meitiņu,
Kura zīdu šķetereja;
Ja nedosi tàs meitiņas,
Es nomiršu žēlabâs.
Kur jūs mani glabasieti,
Žēlabâsi nomirušu?
Skaistâ rožu dārziņâ
Zem rozišu lapiņàm.
Tur izauga daila roze
Deviņiem zariņiem.
Lauziet, meitas, visus zarus,
Galotnites atstājiet.
Atjāj vienis tautu dēls,
Tas nolauza galotniti,
Tas nolauza galotniti,
Aizpuškoja cepuriti.
Brīnàs ļaudis, brīnàs meitas,
Kas ta tāda puķe, bij.
Ta nebija puķe, roze,
Ta bij puiša dvēselite,
Ta bij puiša dvēselite,
Meitu dēļi nomiruša.
11262-3
Liepas vien tâi mežâ,
Kur es cirtu vezumiņu?
Māsas vien tâi ciemâ,
Kur es ņemšu līgaviņu?
16679-3
Lēni, lēni, pamazam
Manu pūru cilajiet:
Mana pūra dibinâ
Trīs asaru biķeriši.
32550-0
Kura laba saimeniece,
Apiet savu rudzu lauku;
Kura laba palaistuve,
Ne ap dārzu neapgāja.
29556-0
Ganiņš gana ceļmalâ,
Dievpalīga gribedams.
Dievs palīdz ganiņam,
I celiņa gājejam.
«1234567891011»
Meklēja pagastu aizkraukle
Rezultāti: 31 - 40 no 156
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī